W niedzielę pójdziemy do urn, by oddać głos w wyborach samorządowych. W naszym tekście znajdziesz garść praktycznych porad, dotyczących samego głosowania, a także dowiesz się, jak będą przydzielane mandaty.

W wyborach samorządowych 21 października, wrocławianie będą wybierać prezydenta Wrocławia, radnych Rady Miejskiej Wrocławia oraz radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W stolicy Dolnego Śląska nie odbywa się głosowanie do rady powiatu, bowiem Wrocław odgrywa podwójną rolą: z jednej strony jest gminą, z drugiej pełni też funkcję powiatu.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Sprawdź, gdzie mieści się twój lokal wyborczy. Pamiętaj, że głosować możesz tylko tam, gdzie jesteś wpisany do rejestru wyborców. W lokalu wyborczym będzie ci potrzebny dokument ze zdjęciem, czyli np. dowód osobisty. Obwodowa komisja wyborcza sprawdzi, czy jesteś uprawniony do głosowania w tym obwodzie.

Jeśli tak, otrzymasz komplet kart do głosowania z nazwiskami kandydatów do Rady Miejskiej Wrocławia (na szarym tle), do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (na niebieskim tle) oraz na prezydenta Wrocławia (na różowym tle). Głosowanie jest tajne, a po oddaniu głosu, karty należy wrzucić do urny tak, by strona zadrukowana była niewidoczna.

Jak głosować?

W wyborach prezydenta Wrocławia głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głos będzie nieważny, jeśli postawisz znak „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, nie postawisz go w żadnej kratce albo postawisz „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

W wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X”  w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, tym samym wskazując jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Głos będzie nieważny, jeśli postawisz znak „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, nie postawisz go w żadnej kratce albo postawisz „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez komisję wyborczą. Identyczne zasady obowiązują w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Jak wybierzemy prezydenta Wrocławia?

W wyborach prezydenta Wrocławia zmierzy się 10 kandydatów. Prezydent miasta jest wybierany bezpośrednio.

Zwycięży kandydat, który w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnych głosów. Jeżeli jednak nikt nie zdobędzie wymaganej większości, zwycięzca zostanie wyłoniony w drugiej turze głosowania (4 listopada). Wystartują w niej dwaj kandydaci, którzy dostali najwięcej głosów w pierwszej turze. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów.

W wyjątkowych sytuacjach, w drugiej turze głosowania może wystartować tylko jeden kandydat – np. gdy drugi z kandydatów wycofa się. Wówczas ten jeden kandydat wygra wybory, jeśli otrzyma więcej głosów na „tak” niż na „nie”.

Jak dzielone są mandaty w radzie miejskiej i sejmiku?

O 37 mandatów w Radzie Miejskiej Wrocławia będzie starać się w sumie 519 kandydatów z 12 komitetów wyborczych. Najwięcej kandydatów zgłoszono w okręgu nr 1 – 84, a najmniej w okręgu nr 7 – 67. Radni miejscy są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. Wrocław został podzielony na 7 okręgów wyborczych.

W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, czyli m.in. we Wrocławiu, mandaty pomiędzy listy kandydatów będą dzielone proporcjonalnie (według metody D’Hondta) do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy. Warto zaznaczyć, że w podziale mandatów uczestniczą jednak tylko te komitety wyborcze, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5% ważnych głosów.

Takie same zasady obowiązują w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Nasze województwo podzielono na 5 okręgów wyborczych. Łącznie do rozdysponowania jest 36 mandatów, a na Wrocław, czyli okręg nr 1, przypada 8 mandatów, o które w naszym mieście powalczy 118 kandydatów z 12 list. Podobnie jak w radzie miejskiej, również w sejmiku mandaty dzielone będą metodą D’Hondta.