Kandydaci na prezydenta Wrocławia przedstawiają swoje pomysły na rozwój naszego miasta. W czwartej odsłonie latarnika wyborczego Wroclife, pytamy ich o priorytety związane z bezpieczeństwem i strażą miejską.

W nadchodzących wyborach samorządowych wybierzemy nowego prezydenta naszego miasta, który zastąpi – ustępującego po 16 latach – Rafała Dutkiewicza. By pomóc wam dokonać wyboru, zapytaliśmy kandydatów na to stanowisko o ich poglądy na najważniejsze dla Wrocławia kwestie, czyli m.in. komunikację miejską, problem korków, zieleń, zarządzanie miastem, rady osiedli, bezpieczeństwo, walkę ze smogiem, edukację, promocję, sport i turystykę.

Odpowiedzi na kolejne zagadnienia publikujemy cyklicznie. W pierwszej części naszego latarnika wyborczego, kandydaci na prezydenta Wrocławia pokrótce przedstawili swoje pomysły na poprawę transportu publicznego i sytuacji na ulicach stolicy Dolnego Śląska.

W drugiej odsłonie latarnika pytaliśmy o zieleń i planowanie przestrzenne. Trzecia część była poświęcona zarządzaniu miastem i roli rad osiedli.

Teraz czas na czwartą część, w której kandydaci odpowiadają na pytania dotyczące bezpieczeństwa we Wrocławiu. Odpowiedzi uszeregowaliśmy alfabetycznie (wedle nazwisk kandydatów).

Wroclife: Jaki jest Pani/Pana pomysł na poprawę bezpieczeństwa we Wrocławiu? Czy straż miejska powinna zostać zlikwidowana? Jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, to czy powinny zmienić się jej kompetencje i zadania?

Marta Lempart, Wrocław dla Wszystkich

W zakresie bezpieczeństwa miasto powinno współpracować z Policją, szczególnie w obszarze przestępstw na tle rasistowskim i dyskryminacyjnym. Urzędnicy powinni zgłaszać na Policję i do prokuratury wszelkie naruszenia prawa.

Straż miejska nie powinna być zlikwidowana, lecz zreorganizowana – nie może zajmować się tylko nieprawidłowym parkowaniem. Musi zostać powiązana z osiedlami: wyznaczeni oficerowie będą współpracować z radami osiedlowymi, by lepiej monitorować lokalne zagrożenia.

Strażnicy powinni zostać przeszkoleni z tematyki zagrożeń występujących w środowiskach młodzieżowych i być oddelegowani do pracy na i wokół placówek szkolnych.

Jerzy Michalak, inicjatywa Idzie Nowe

Wrocławianie jasno pokazują, że jest potrzeba funkcjonowania Straży Miejskiej. Liczba zgłoszeń w 2017 roku wyniosła średnio 340 dziennie. Dlatego jasno opowiadamy się za jej reformą. Straż ma być służbą pomocniczą, a nie „karzącą”. Istotą Straży Miejskiej nie może być karanie wrocławian handlujących przysłowiową pietruszką.

Straż Miejska musi skupić się właśnie na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na osiedlach (należy wzmocnić program Strażnik Osiedlowy), pomóc mieszkańcom Wrocławia w walce o czyste powietrze w mieście poprzez ułatwienie wprowadzania zapisów uchwały antysmogowej (stąd ogromna potrzeba wzmocnienia Ekopatrolu) i skupić się na kontrolowaniu parkowania turystów w okolicach dużych generatorów ruchu samochodowego.

Katarzyna Obara-Kowalska, Bezpartyjny Wrocław

Straż Miejska powinna skupić się na zadaniach z zakresu bezpieczeństwa, dotyczy to przede wszystkim bezpośredniej pracy i kontroli bezpieczeństwa na osiedlach, na podwórkach, na terenie szkół, w parkach itp.

Chcemy wyposażenia Straży Miejskiej w rowery i skutery elektryczne, które pozwolą strażnikom skuteczniej kontrolować większe obszary na osiedlach.

Strażnicy miejscy powinni także wspierać organizację ruchu w pobliżu placówek edukacyjnych, w godzinach porannych, kiedy rodzice odwożą dzieci do szkół.

 

Jacek Sutryk, Koalicja Obywatelska

Mój priorytet to wzrost poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym poza centrum, dlatego:

  • Opracuję i wdrożę kilkuletni program rozwoju Straży Miejskiej. Wzmocnię ją kadrowo i finansowo.
  • Wprowadzę program zwiększania bezpieczeństwa na osiedlach: pojawią się na nich nowi strażnicy miejscy, przypisani osiedlom.
  • Będę wspierał finansowo wrocławską policję.
  • Wprowadzę program poprawy bezpieczeństwa w środkach komunikacji zbiorowej i na przystankach.

Małgorzata Tracz, Partia Zieloni

Straż miejska wymaga reformy. Przede wszystkim, jeśli chcemy, żeby działała właściwie, to musimy zwiększyć jej finansowanie i pensje strażników (obecnie to minimalna pensja krajowa).

Proponujemy dążenie w kierunku większej specjalizacji strażników w realizacji określonych zadań, np. związanych z ochroną środowiska, zwierząt, kontroli spalania śmieci czy pilnowaniem bezpieczeństwa.

Straż nie powinna być nastawiona jedynie na wstawianie mandatów za złe parkowanie, a bardziej na pomoc mieszkańcom i zajęcie się problemami, których policja unika.

Mirosława Stachowiak-Różecka, kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia, nie zdecydowała się na razie odpowiedzieć na nasze pytania.