Przedstawiciele komitetu Rafała Dutkiewicza właśnie złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Jerzemu Michalakowi, kandydatowi na prezydenta Wrocławia. Sąd okręgowy rozpatrzy wniosek w ciągu 24 godzin.

Złożenie pozwu sądowego w trybie wyborczym, przedstawiciele KWW Rafała Dutkiewicza – Sojusz dla Wrocławia zapowiedzieli już w ubiegłym tygodniu.

Chodzi o materiały wyborcze Jerzego Michalaka, na których pojawiają się również nazwiska Bogdana Zdrojewskiego i Rafała Dutkiewicza. Jak podkreślają przedstawiciele komitetu urzędującego prezydenta Wrocławia, na takie działania, wykorzystujące wizerunek Dutkiewicza (stanowiący także nazwę komitetu), nie wyraził zgody ani komitet, ani sam Rafał Dutkiewicz.

– W naszej ocenie Jerzy Michalak złamał prawo, nielegalnie posługując się nazwiskami prezydentów w materiałach wyborczych. Takie działanie jest także naszym zdaniem nie tylko nielegalne, ale również nieetyczne – pisali w oświadczeniu przedstawiciele komitetu.

Pozew złożono w środę 26 września. Składa się z 15 stron i 23 załączników.

– Składamy go zgodnie z obietnicą, w ciągu 24 poznamy rozstrzygnięcie sądowe. Pozew jest wielowątkowy, dotyczy i wykorzystania bezpośrednio nazwiska Rafała Dutkiewicza, i używania części nazwy naszego komitetu wyborczego w kampanii wyborczej, i w konsekwencji wprowadzania mieszkańców Wrocławia w błąd – tłumaczy Jarosław Krauze, pełnomocnik wyborczy KWW Rafała Dutkiewicza – Sojusz dla Wrocławia.

Przedstawiciele komitetu oczekują zaprzestania rozpowszechniania tych materiałów wyborczych, przeprosin w mediach, a także zadośćuczynienia w wysokości 10 tys. złotych na rzecz Caritas.

– Postępowanie pana Michalaka traktujemy jako recydywę. Kiedyś wysyłał już ulotki do mieszkańców Wrocławia z wizerunkiem Rafała Dutkiewicza. A pan prezydent bardzo wyraźnie się do tego odniósł i powiedział, że nie popiera pana Michalaka. Mamy wiele dowodów na to, że mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd. Dostajemy maile z zapytaniami, kogo tak naprawdę popieramy. Te wybory są dość skomplikowane we Wrocławiu, nie tylko ze względu na nową ordynację wyborczą, ale też przez to, że mieszkańcy są wprowadzani w błąd i na billboardach różnych komitetów znajduje się nazwisko prezydenta Rafała Dutkiewicza – dodaje Jarosław Krauze.