Magistrat właśnie ogłosił kolejny przetarg na budowę trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Postępowanie podzielono na ponad 20 zadań. – Chcemy dotrzeć z tą inwestycją do mniejszych wykonawców – tłumaczą urzędnicy.

Przypomnijmy, pierwszy przetarg na budowę trasy autobusowo-tramwajowej, która połączy centrum Wrocławia z Nowym Dworem zakończył się fiaskiem. W czerwcu okazało się, że do spółki Wrocławskie Inwestycje nie zgłosił się żaden zainteresowany realizacją inwestycji, więc postępowanie zostało unieważnione.

W środę 1 sierpnia ogłoszono ponowny przetarg. Urzędnicy zdecydowali się na rozbicie całego przedsięwzięcia na 22 odrębne zadania, obejmujące m.in. wycinkę kolidującej zieleni i nowe nasadzenia, budowę wiaduktu drogowo-tramwajowego nad szlakiem kolejowym PKP, rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Smolecką i budowę nowego obiektu, budowę trasy autobusowo-tramwajowej na poszczególnych odcinkach, montaż sygnalizacji świetlnej i systemu sterowania ruchem czy przebudowę infrastruktury technicznej.

– Chcemy dotrzeć z tą inwestycją do mniejszych wykonawców, którzy nie będą musieli tyle czekać na zwrot VAT-u. Liczymy, że nasz plan się powiedzie i znajdą się zainteresowani budową za racjonalną cenę – zaznacza Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji.

Na całej trasie powstanie 15 par przystanków, w większości w lokalizacjach zbliżonych do obecnych przystanków autobusowych. Ponadto, trasa będzie wyposażona w drogę rowerową, a tam gdzie ich nie ma, powstaną nowe chodniki i dojścia piesze do przystanków.

Marek Żabiński, zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w magistracie, wyjaśniał kilka miesięcy temu, że nowa trasa zapewni mieszkańcom osiedla Nowy Dwór wygodny i sprawny dojazd do centrum miasta.

– Z Nowego Dworu będą kursować dwie linie tramwajowe po wydzielonej trasie. Dzięki temu przejazd do centrum niezależnie od godziny zajmie mniej niż 20 minut. Przy przystanku kolejowym Wrocław Nowy Dwór powstanie węzeł przesiadkowy wraz z parkingiem, który umożliwi pasażerom oraz kierowcom różnych środków transportu przesiadkę na nową linię tramwajową – tłumaczył Żabiński.

Z kolei Sławomir Kanik z Wrocławskich Inwestycji podkreśla, że nowa trasa oznacza nie tylko rozbudowę miejskiej sieci tramwajowej, ale także pozwoli autobusom na ominięcie korków dzięki kursom po wydzielonej jezdni.

– Największym wyzwaniem w tym przypadku jest budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową przed zbiegiem ulicy Robotniczej i Strzegomskiej – dodaje Kanik.

Problemy z tramwajem na Popowice

Miasto ma problem nie tylko z budową trasy na Nowy Dwór, ale także z linią tramwajową na Popowice. Po dwóch zakończonych fiaskiem przetargach, spółka Wrocławskie Inwestycje zdecydowała się podzielić budowę trasy tramwajowej na Popowice na dwa etapy. W lipcu ogłoszono postępowanie na pierwszy z nich.

– Pierwszy etap, którego realizację planujemy na lata 2018-2020, obejmuje odcinek od ulicy Długiej na wysokości Tesco do łuku, gdzie ulica Długa przechodzi w Starogroblową, za wjazdem na teren Politechniki Wrocławskiej – wyjaśnia Sławomir Kanik.

Jak podkreślają urzędnicy, etap pierwszy obejmuje najbardziej skomplikowany, czasochłonny i kosztochłonny zakres robót.

– W drugim etapie, na który przetarg planujemy ogłosić jesienią, powstaną pozostałe odcinki trasy tramwajowej. To stosunkowo proste zadanie. Tu jako termin realizacji określiliśmy lata 2019-2021, ale mamy nadzieję, że wyrobimy się do końca 2020 roku – zaznacza Kanik.

Nowa trasa tramwajowa ma liczyć 3,8 kilometra. Rozpocznie się na skrzyżowaniu ulicy Jagiełły i Dmowskiego, pobiegnie przez most Dmowskiego, ulicę Długą, Starogroblową i Popowicką aż do skrzyżowania z Milenijną i Pilczycką. Do wiaduktu kolejowego przy Długiej torowisko zostanie poprowadzone między jezdniami, za nim będzie przebiegało po północnej stronie drogi.

W ramach tego zadania ramach powstanie 9 nowych przystanków i dwa zintegrowane węzły przesiadkowe pomiędzy tramwajem i koleją: w rejonie przecięcia trasy z linią kolejową nr 143, czyli projektowany przystanek Wrocław-Szczepin oraz z linią kolejową nr 271 – istniejący przystanek Wrocław-Popowice.