Osiedlowi radni ze Starego Miasta chcą ograniczenia parkowania w Rynku i jego najbliższych okolicach. Większość miejsc parkingowych ma być przeznaczona tylko dla mieszkańców i mikroprzedsiębiorców, a reszta – na postój do 4 godzin.

W czwartek 29 marca zarząd osiedla Stare Miasto złożył u przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia wniosek w sprawie utworzenia Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania w obrębie ulic: Grodzkiej, Piaskowej, Świętej Katarzyny, Kazimierza Wielkiego i Nowy Świat. Do wniosku dołączono apel mieszkańców w tej sprawie, wraz z propozycjami zasad, zgodnie z którymi taka strefa miałaby funkcjonować i uzasadnieniem wprowadzenia zmian.

Autorzy apelu tłumaczą, że wraz z rozwojem Wrocławia i napływem do miasta nowych mieszkańców lawinowo rośnie liczba samochodów na naszych ulicach.

– Wzrost natężenia ruchu samochodowego oraz gigantyczne korki to nie jedyne ze skutków z tym związanych. Ogromnym problemem, z którym każdego dnia muszą sobie radzić mieszkańcy, jest parkowanie w Wrocławiu. Dotyczy to szczególnie historycznego serca miasta. To we wrocławskim City, gdzie siedzibę mają liczne firmy, biura oraz urzędy, ten problem jest szczególnie dokuczliwy. Kierowcy parkują często w miejscach do tego nieprzeznaczonych, takich jak trawniki, skwery, chodniki, paraliżują przejście i przejazd, zastawiają inne pojazdy lub wjazdy na posesję, często uniemożliwiając podjęcie interwencji straży pożarnej lub pogotowiu ratunkowemu – wyliczają.

Dlatego, jak argumentują w apelu mieszkańcy, trzeba pogodzić się z faktem, że wytyczone w XIII wieku Stare Miasto nie jest i nigdy nie będzie dostosowane do zapewnienia dostatecznej liczby miejsc parkingowych dla wszystkich przyjeżdżających do centrum. Ich zdaniem, optymalnym i skutecznym rozwiązaniem będzie właśnie wprowadzenie Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania.

– To obszar pokrywający się z funkcjonującą obecnie Strefą Płatnego Parkowania A – tłumaczą mieszkańcy.

Staromiejska Stefa Ograniczonego Parkowania – zasady

Zgodnie z propozycją zarządu osiedla Stare Miasto, 60 proc. wszystkich miejsc parkingowych w ścisłym Rynku zostanie przeznaczonych wyłączenie dla mieszkańców oraz osób mających prawo do wykupienia stosownego abonamentu.

Abonament postojowy mieszkańca ma przysługiwać osobie fizycznej, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na obszarze Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania, rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych we Wrocławiu i posiadającej samochód. Abonament ma być wydawany na numer rejestracyjny, a jedna osoba będzie mogła kupić jeden abonament.

Z kolei abonament mikroprzedsiębiorcy ma przysługiwać osobie prowadzącej działalność gospodarczą na obszarze strefy (co udokumentuje tytułem prawnym do lokalu), która wykorzystuje samochód do prowadzenia działalności i wlicza go w koszty uzyskania przychodu. Jak tłumaczą autorzy propozycji, mikroprzedsiębiorca to podmiot, którego obroty nie przekraczają 150 tys. euro i który zatrudnia mniej niż 10 osób. Liczba abonamentów wydanych na jednego mikroprzedsiebiorcę ma zostać ustalona w toku konsultacji.

Pozostałe 40 proc. miejsc ma stanowić parking krótkoterminowy do 4 godzin.

– Miejsca parkingowe o charakterze krótkoterminowym wprowadzone zostaną poprzez zmiany w systemie parkomatów, które w obrębie Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania będą wydawać na jeden numer rejestracyjny bilety parkingowe, których suma czasu postoju nie może przekroczyć w ciągu doby 4 godzin – tłumaczą pomysłodawcy.

Bez zmian pozostaną z kolei miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, taksówek i miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych.

– Nieodzownym elementem proponowanego rozwiązania jest jednocześnie zwiększenie liczby patroli straży miejskiej oraz policji, które karałyby kierowców parkujących bez abonamentu lub przekraczających dopuszczalny czas postoju, a w szczególności parkujących na miejscach do tego nieprzeznaczonych, jak wnętrza podwórkowe czy tereny zielone – dodają autorzy apelu.

Staromiejska Stefa Ograniczonego Parkowania – korzyści

Zdaniem pomysłodawców, wprowadzenie strefy przyniesie szereg korzyści. Wyliczają, że mieszkańcy będą mieli większe szanse na zaparkowanie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, zmniejszy się ruch samochodowy w strefie (nie będą wjeżdżać do niej kierowcy chcący zaparkować na dłużej niż 4 h), a także w okolicy strefy.

– Jak pokazują badania, około 30 proc. ruchu w centrum miasta generowane jest przez pojazdy, których kierowcy szukają miejsca parkingowego. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu, część kierowców nie będzie wjeżdżała w Rynek, a samochody będą mogli zostawić na parkingach, które znajdują się w pobliżu. Takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem np. w Pradze, Wiedniu, Krakowie, a niebawem także w Poznaniu – tłumaczy zarząd osiedla Stare Miasto.

Ma poprawić się także poczucie bezpieczeństwa w centrum (na skutek uspokojenia ruchu w Rynku), lokale usługowe będą bardziej widoczne, bo ulice nie będą przeładowane samochodami, a rotacyjność ogólnodostępnych miejsc parkingowych pozwoli zaparkować większej liczbie klientów w ciągu dnia.

– Na przykładach innych miast możemy zaobserwować, że ograniczenie miejsc parkingowych, a co za tym idzie, również ruchu samochodowego w ścisłym centrum, spowodowało większy ruch pieszych w tym obszarze – podkreślają pomysłodawcy strefy.

Jak wyliczają, osoby, które potrzebują zostawić auto na dłużej niż 4 godziny, będą mogły zaparkować na kilku (co najmniej dziewięciu) parkingach, które znajdują się przy każdym wjeździe do Rynku i oferują w sumie prawie 3 tysiące miejsc.

– Jako mieszkańcy Wrocławia apelujemy o rozpoczęcie konsultacji społecznych w celu utworzenia Staromiejskiej Strefy Ograniczonego Parkowania – kończą autorzy apelu.