Czy będąca w fatalnym stanie ulica Pomorska wreszcie doczeka się gruntownego remontu? Pierwszym krokiem, przybliżającym realizację tej inwestycji, jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Właśnie ogłoszono przetarg na to zadanie.

Ulica Pomorska na remont czeka od wielu lat. I jeszcze pewnie będzie musiała trochę zaczekać, bo na razie nie ma terminu startu robót budowlanych, ale dobra wiadomość jest taka, że miasto rozpoczęło przygotowania do tej inwestycji.

W piątek 10 sierpnia spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła bowiem przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa stanu nawierzchni w ul. Pomorskiej we Wrocławiu” w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedla.

– Opracowana dokumentacja projektowa posłuży do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych. W ramach niniejszego zamówienia, wykonawca dokumentacji pełnił będzie nadzór autorski oraz
brał czynny udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane – tłumaczą urzędnicy.

W ramach inwestycji przewidziana jest budowa lub przebudowa jezdni, chodnika, ścieżki dla rowerów, kanalizacji MKT, oświetlenia, przystanków tramwajowo-autobusowych, trakcji tramwajowej, uzbrojenia podziemnego oraz sieci kolidujących z planowaną inwestycją.

Na przygotowanie kompletnej dokumentacji wykonawca będzie miał 16 miesięcy od podpisania umowy.

Jaki będzie zakres przebudowy?

Przedmiot zamówienia w ogłoszonym właśnie przetargu składa się z trzech elementów. Pierwszy to opracowanie dwuwariantowej koncepcji programowo- przestrzennej przebudowy ulicy Pomorskiej i placu Staszica od mostów Pomorskich do ulicy Reymonta wraz z terenem pod wiaduktem kolejowym, zamkniętego wlotu pl. Staszica w rejonie ul. Bp. Tomasza Pierwszego oraz skrzyżowania ul. Dubois i ul. Pomorskiej, o łącznej długości około 1,4 kilometra.

Drugi element to wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pomorskiej o długości około 0,7 km, od mostów Pomorskich do placu Staszica. A trzeci to wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej, przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej.

Na poniższej mapce czerwoną linią przerywaną zaznaczono zakres opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, a niebieską linią ciągłą – zakres kompletnej dokumentacji projektowej.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku wrocławscy aktywiści zbierali podpisy pod petycją do prezydenta Rafała Dutkiewicza o stworzenie Alei Pomorskiej, czyli modernizację ciągu ulic Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki.

Plany były ambitne, bo oprócz podstawowych elementów, jak ciche torowisko i jezdnia czy równe chodniki i drogi dla rowerów, zakładały też remont okolicznych kamienic (wraz z podłączeniem ich do miejskiego ciepła), nasadzenia drzew i rozbudowę mostu Osobowickiego o kładki pieszo-rowerowe.

Społecznicy chcieli, by ta inwestycja znalazła się w budżecie miasta na 2018 rok. Tak się jednak nie stało. I nie zanosi się na to, by w najbliższych latach pojawiły się pieniądze na tak szeroko zakrojone przedsięwzięcie.

Będzie też remont mostów Pomorskich

Jak już informowaliśmy, jeszcze w tym roku powinien zostać ogłoszony także przetarg na przebudowę mostów Pomorskich. To inwestycja szacowana na ponad 24 mln złotych.

Na razie jednak urzędnicy mają problem ze znalezieniem firmy, która zajmie się przełożeniem sieci ciepłowniczej z zabytkowego mostu Pomorskiego Południowego pod dno Odry. Już cztery przetargi na to zadanie zostały unieważnione, aktualnie trwa piąte postępowanie.

Wcześniej, w 2016 roku magistrat przeprowadził przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy mostu Pomorskiego Południowego. Zajęło się tym konsorcjum firm PBW Inżynieria z Wrocławia i Europrojekt Gdańsk, które zaproponowało cenę niespełna 424 tys. złotych.

Kamienny most Pomorski Południowy powstawał w latach 1904-05. To konstrukcja trójprzęsłowa, z murowanych z klinkieru łuków koszowych.

Z kolei most Północny, z Kępy Mieszczańskiej na północny brzeg Odry Północnej, powstał w 1930 r. nad jazem regulującym poziom wody dla zbudowanej tu pięć lat wcześniej Elektrowni Wodnej Wrocław II. Most ma nitowaną stalową konstrukcję blachownicową. Przy okazji jego budowy przebudowano most Pomorski Środkowy.

Mosty Pomorskie przetrwały bez większych zniszczeń oblężenie Festung Breslau w 1945 r., mimo że Północny został uszkodzony bezpośrednim trafieniem bombą lotniczą. W 1953 r. most Pomorski Północny przeszedł remont kapitalny, a w 1984 r. przebudowano jego chodniki i balustrady. Od tego czasu infrastruktura przepraw niszczeje.