Brakuje wam zieleni we Wrocławiu? Jest szansa, że wkrótce to się zmieni. Trwa bowiem realizacja blisko 30 projektów, związanych z tworzeniem nowych parków, skwerów i zieleńców. Sprawdźcie, gdzie powstaną.

Jak tłumaczą urzędnicy, w ciągu ostatnich 10 lat w naszym mieście przybyło 463 ha zieleni urządzonej. Największe założenia to Park Tarnogajski czy Park Jedności na Zakrzowie. A w toku są kolejne projekty związane z zielenią.

– Sukcesywnie zakładamy nowe tereny o charakterze leśno-parkowym. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zagospodarowania nowych terenów w rejonie Parku Tysiąclecia, Parku Mamuta, Parku Awicenny, Parku Migdałowego, Swojczyckiego Parku Czarna Woda, Parku Żernickiego, EkoParku Stabłowice – wyliczają w magistracie.

Inwestycje realizowane i planowane do realizacji w latach 2018-2019

Zgodnie z zapowiedziami urzędu miejskiego, na koniec 2018 roku wrocławianie będą mogli odpoczywać w 51 parkach oraz korzystać ze 151 zieleńców i skwerów (m.in. przy ul. Mojęcickiej, na Świniarach, Gądowie Małym – Polana Integracyjna, przy ul. Ślicznej – Hubosfera i ul. Gorlickiej – Park na Psim Polu).

Wiele projektów powstaje w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, pozostałe to zadania wykonywane w ramach bieżących działań oraz Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

100 ulic się zazieleni

Jak już informowaliśmy, z okazji 100-lecia niepodległości, magistrat zorganizował akcję zazielenienia 100 ulic we Wrocławiu. Przyjmowanie zgłoszeń trwało trzy tygodnie. W tym czasie wrocławianie wskazali 2368 lokalizacji: 1890 drzewa, 448 krzewy i 290 łąk. Teraz czas na weryfikację zgłoszeń.

– Już dzisiaj możemy powiedzieć, że część tych propozycji nie została potwierdzona zgodnie z regulaminem, kolejna część dotyczy tych samych miejsc, dlatego też można przyjąć, że liczba zgłoszeń obejmuje około 300 ulic. Na jednym osiedlu, na działkach należących do gminy zrealizujemy nasadzenia przy maksymalnie 5 ulicach. Staramy unikać się głównych arterii, gdyż one wymagają zazwyczaj kompleksowych planów zagospodarowania i nasadzeń. Zależy nam, aby nowa zieleń pojawiła się w możliwie różnych częściach miasta i miała różną formę – tłumaczą urzędnicy.

Wyniki zostaną ogłoszone na przełomie sierpnia i września. Do końca tego roku przy wskazanych przez wrocławian przynajmniej 100 ulicach zaczną pojawiać się drzewa, krzewy i łąki kwietne.

– Zgłoszenie tak wielu propozycji świadczy o tym, że nasz pomysł spodobał się. Cieszymy się, że mieszkańcy zaangażowali się w zazielenianie miasta, to oni najlepiej orientują się, gdzie w najbliższym otoczeniu brakuje zieleni. Lokalne zielone miejsca, oprócz tego, że pięknie wyglądają, wprowadzają dobry nastrój do sąsiedzkich spotkań. Chcemy, żeby mieszkańcy czuli się u siebie, żeby decydowali o swoim otoczeniu, a przy okazji identyfikowali się z zielenią – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Co dalej z Parkiem Grabiszyńskim?

Pod koniec ubiegłego roku pokazaliśmy wam, jak – zgodnie z planami Zarządu Zieleni Miejskiej – ma wyglądać Park Grabiszyński. Temat wzbudził wiele kontrowersji.

Przypomnijmy, urzędnicy wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego przystąpili do sporządzenia masterplanu dla tego parku. Dla poszczególnych stref zostały wykonane inwentaryzacje i analizy, które pozwoliły wskazać elementy wymagające ochrony, przywrócenia do stanu pierwotnego oraz wskazać potencjał poszczególnych stref. W lutym 2018 roku ruszyły konsultacje społeczne.

– Rozpoczęliśmy konsultacje, by wypracować wspólną koncepcję zagospodarowania Parku Grabiszyńskiego. W masterplanie uwzględniliśmy strefę ozdobną, pamięci, osiedlową i rodzinną, a do tego ogrody wrażeń, Ekopark oraz nowe drzewa i plac z fontanną. Zależało nam przede wszystkim na zdaniu mieszkańców – tłumaczy Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej.

Teraz powstaje raport końcowy. Jego wyniki poznamy prawdopodobnie w ostatnim kwartale roku. Dlaczego tak późno?

– Mamy do przeanalizowania w sumie kilkadziesiąt spotkań, kilkaset uwag i wiele rysunków powstałych w czasie warsztatów – wyjaśnia Bartłomiej Świerczewski.

Jak zapewniają urzędnicy, obecnie prace prowadzone w Parku Grabiszyńskim są konsultowane z przyrodnikami, radą osiedla Grabiszyn-Grabiszynek oraz społecznikami.

– Dlatego, spełniając oczekiwania wyrażone w trakcie konsultacji, chcemy utworzyć Radę Parku Grabiszyńskiego. Będzie ona działać przy Zarządzie Zieleni Miejskiej, będzie „ciałem doradczym” w zagospodarowaniu i utrzymywaniu Parku Grabiszyńskiego – podkreślają w magistracie.

Rada będzie składać się z maksymalnie 9 członków. Wśród nich jedno miejsce będzie zarezerwowane dla RO Grabiszyn-Grabiszynek, a drugie dla organizacji ekologicznej z Wrocławia. Pozostałe miejsca będą należały do przedstawicieli organizacji formalnych i nieformalnych, których urzędnicy wybiorą w drodze losowania. Rada będzie powoływana na 2 lata. Zgłosić mogą się do niej wszystkie grupy formalne i nieformalne z Wrocławia.