Kandydaci na prezydenta Wrocławia przedstawiają swoje pomysły na rozwój naszego miasta. W drugiej odsłonie latarnika wyborczego Wroclife, pytamy ich o priorytety związane z zielenią i planowaniem przestrzennym.

W nadchodzących wyborach samorządowych wybierzemy nowego prezydenta naszego miasta, który zastąpi – ustępującego po 16 latach – Rafała Dutkiewicza. By pomóc wam dokonać wyboru, zapytaliśmy kandydatów o ich poglądy na najważniejsze dla Wrocławia kwestie, czyli m.in. komunikację miejską, problem korków, zieleń, zarządzanie miastem, rady osiedli, bezpieczeństwo, walkę ze smogiem, edukację, promocję, sport i turystykę.

Odpowiedzi na kolejne zagadnienia będziemy publikować cyklicznie. W pierwszej części naszego latarnika wyborczego, kandydaci na prezydenta Wrocławia pokrótce przedstawili swoje pomysły na poprawę transportu publicznego i sytuacji na ulicach stolicy Dolnego Śląska.

W drugiej odsłonie latarnika, pytamy o zieleń i planowanie przestrzenne. Odpowiedzi uszeregowaliśmy alfabetycznie (wedle nazwisk kandydatów).

Wroclife: Jakie zmiany należy wprowadzić, by Wrocław stał się bardziej zielony? Czy obecna polityka władz miasta odnośnie zagospodarowania przestrzennego jest właściwa? A jeśli nie, to co należałoby w pierwszej kolejności zmienić? 

Marta Lempart, Wrocław dla Wszystkich

W gęstej zabudowie centrum postawimy na parki kieszonkowe oraz ogrody wertykalne. Ogródki działkowe nie mogą być likwidowane, za to rozpoczniemy proces ich otwierania dla ogółu.

Należy skończyć z chaotyczną i gęstą rozbudową osiedli. W planach zagospodarowania przestrzennego musi być miejsce na większą zieleń – dziś ponad 60% wrocławianek i wrocławian nie ma jej w zasięgu 300 m od domu.

I najważniejsze: w politykę planowania przestrzennego należy włączyć mieszkańców – poprzez Rady Osiedlowe, konsultacje społeczne i wspólne warsztaty z planowania z udziałem specjalistów i mieszkańców (warsztaty Charette).

Jerzy Michalak, inicjatywa Idzie Nowe

Tworzenie miasta zielonego i zmiany w planowaniu przestrzennym to jedne z najważniejszych wyzwań przyszłego prezydenta Wrocławia. W kolejnej kadencji:

1. Zinwentaryzujemy zieleń miejską.
2. Zbudujemy nowe parki kieszonkowe tak, by każdy mógł dotrzeć do przestrzeni zieleni w ciągu 5-10 minut.
3. Stworzymy szpalery drzew wzdłuż ulic. Grabiszyńska i Legnicka mogą wyglądać tak jak Powstańców Śląskich.
4. Przy sprzedaży działek zobowiążemy inwestorów do sadzenia pełnowymiarowych drzew.
5. Będziemy dążyć do budowania osiedli „kompaktowych” – z dostępem do komunikacji zbiorowej i usług.
6. Mocniej zaangażujemy radnych osiedlowych w tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego.

Katarzyna Obara-Kowalska, Bezpartyjny Wrocław

W zagospodarowaniu przestrzennym kluczowe są dla nas dwie kwestie.

Pierwsza to przywrócenie równowagi między interesem inwestorów i mieszkańców. Dziś ta równowaga jest zachwiana na korzyść inwestorów i wiąże się to z drugą fundamentalną sprawą – transparentnością. Sposób konsultowania, uchwalania i publikowania planów musi być taki, by każdy mieszkaniec dokładnie wiedział, co w jego okolicy może powstać i jaki on ma na te decyzje wpływ.

Lepsze zarządzanie pozwoli też na zwiększenie udziału zieleni. Musi to być jeden z priorytetów nie tylko w zagospodarowaniu przestrzeni, ale też w walce o czystsze powietrze czy radzeniu sobie z upałami. W tych ostatnich obszarach zieleń również odgrywa ważną rolę.

Jacek Sutryk, Koalicja Obywatelska

Wrocław będzie miastem zieleni i modelowego ładu przestrzennego. Dlatego:

  • Utworzę lub dokończę 42 nowe parki i zieleńce w całym mieście.
  • Wybrane osiedla obejmę programami rozwoju – w konsultacji z mieszkańcami.
  • Plany miejscowe będą spójne z osiedlowymi programami rozwoju. Najpierw plany, a potem inwestycje – nie na odwrót.
  • Nowe osiedla będą uwzględniały społeczne potrzeby.
  • Będę remontował podwórka.

Małgorzata Tracz, Partia Zieloni

O zieleni w mieście i zagospodarowaniu przestrzennym trzeba myśleć w perspektywie długofalowej, ale też w kontekście adaptacji miasta do postępujących zmian klimatu.

Podstawą jest objęcie 100% powierzchni miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Komercyjne inwestycje niezgodne z nimi nie powinny mieć miejsca.

Trzeba postawić na tworzenie osiedli kompaktowych, na których mieszkańcy będą mieli dostęp do wszystkich niezbędnych usług publicznych, handlu oraz terenów zielonych i rekreacyjnych oraz będą współtworzyć przestrzeń, z której korzystają.

Mirosława Stachowiak-Różecka, kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia, nie zdecydowała się na razie odpowiedzieć na nasze pytania.