Kandydaci na prezydenta Wrocławia przedstawiają swoje pomysły na rozwój naszego miasta. W trzeciej odsłonie latarnika wyborczego Wroclife, pytamy ich o priorytety związane z zarządzaniem miastem i zwiększeniem roli rad osiedli.

W nadchodzących wyborach samorządowych wybierzemy nowego prezydenta naszego miasta, który zastąpi – ustępującego po 16 latach – Rafała Dutkiewicza. By pomóc wam dokonać wyboru, zapytaliśmy kandydatów o ich poglądy na najważniejsze dla Wrocławia kwestie, czyli m.in. komunikację miejską, problem korków, zieleń, zarządzanie miastem, rady osiedli, bezpieczeństwo, walkę ze smogiem, edukację, promocję, sport i turystykę.

Odpowiedzi na kolejne zagadnienia będziemy publikować cyklicznie. W pierwszej części naszego latarnika wyborczego, kandydaci na prezydenta Wrocławia pokrótce przedstawili swoje pomysły na poprawę transportu publicznego i sytuacji na ulicach stolicy Dolnego Śląska.

W drugiej odsłonie latarnika pytaliśmy o zieleń i planowanie przestrzenne. Teraz czas na trzecią część, poświęconą zarządzaniu miastem i roli rad osiedli. Odpowiedzi uszeregowaliśmy alfabetycznie (wedle nazwisk kandydatów).

Wroclife: Jakie zmiany należy wprowadzić w funkcjonowaniu urzędu miejskiego i podległych mu jednostek? W jaki sposób poprawić jakość partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji odnośnie spraw związanych z miastem? Czy rady osiedli powinny mieć większe kompetencje i dysponować większymi budżetami? Jeśli tak, to w jaki sposób to zmienić?

Marta Lempart, Wrocław dla Wszystkich

We wrocławskim urzędzie miejskim pracuje bardzo wiele kompetentnych i zaangażowanych osób. Niestety to, co je blokuje, to brak woli politycznej, by wprowadzać progresywne rozwiązania.

W celu usprawnienia partycypacji społecznej Wrocław powinien wdrożyć panel obywatelski, jako narzędzie podejmowania decyzji wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami. Dotychczasowa władza boi się bowiem w pełni otworzyć na głos mieszkańców, zwłaszcza w trudnych sprawach, jak np. organizacja ruchu.

Wiele decyzji powinno być przenoszone na poziom Osiedla. Stopniowo należy zwiększać zarówno kompetencje lokalnych radnych, jak i środki, którymi dysponują.

Jerzy Michalak, inicjatywa Idzie Nowe

Jestem zwolennikiem łączenia spółek miejskich (np. Stadionu Wrocław ze Spartanem i MCS), wprowadzenia macierzowego systemu zarządzania do samego Urzędu i zwiększenia transparentności jego działań (w postaci chociażby publicznego rejestru umów spółek miejskich czy publikowania sprawozdań z kolegiów prezydenckich).

Oczywiście, że Rady Osiedla powinny mieć większe kompetencje. Proponowane przez nas zmiany to wprowadzenie pilotażowego budżetu inwestycyjnego (1 milion zł na każdą Radę), umocowanie we władzach miasta jednego koordynatora zajmującego się problemami RO, wprowadzenie regularnych szkoleń dla radnych, wyposażenie Radnych w inicjatywę uchwałodawczą i połączenie terminów wyborów do Rady Miasta z Radami Osiedli.

Katarzyna Obara-Kowalska, Bezpartyjny Wrocław

Przewidujemy reorganizację Urzędu Miejskiego Wrocławia polegającą na redukcji departamentów z 9 do 7. Uruchomimy większą liczbę punktów obsługi mieszkańca oraz, idąc za przykładem Rzeszowa, dodatkowe punkty np. w centrach handlowych.

Wprowadzimy reformę zarządzania miastem i przekażemy więcej władzy i kompetencji Radom Osiedli. Powinny przede wszystkim pełnić funkcję centrum aktywizacji społecznej mieszkańców i w tym celu otrzymać od miasta większe środki na swoje działania.

Potrzebne jest również stworzenie jasnego programu inwestycji lokalnych, które mogłyby zgłaszać samorządy osiedlowe.

Jacek Sutryk, Koalicja Obywatelska

Mieszkańcom zapewnię:

– Wzmocnienie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Radom osiedli zapewnię:

– Zwiększenie puli pieniędzy na ich pomysły.

W urzędzie:

– Usprawnię obsługę mieszkańców.

– Zreorganizuję m.in. piony polityk: przestrzennej, mieszkaniowej, transportu zbiorowego, spraw społecznych i zrównoważonego rozwoju.

– Rozwinę współpracę z organizacjami pozarządowymi, uczelniami oraz przedsiębiorcami.

– Przeprowadzę audyt spółek miejskich, by poprawić ich funkcjonowanie.

Małgorzata Tracz, Partia Zieloni

Urząd powinien być bliżej mieszkańców, a jego działania bardziej transparentne. Trzeba rozbudować platformę internetową, tak aby większość spraw można było załatwić bez wychodzenia z domu. To urzędnicy powinni wychodzić do mieszkańców podczas konsultacji, a nie na odwrót.

Rady osiedli reprezentują głos mieszkańców, więc urząd powinien zacząć liczyć się z ich zdaniem. Powinny mieć też większy wpływ na to, jakie działania są podejmowane na osiedlach.

Kwestia zwiększenia budżetu własnego rad osiedli jest rzeczą do konsultacji z samymi radnymi.

Mirosława Stachowiak-Różecka, kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia, nie zdecydowała się na razie odpowiedzieć na nasze pytania.