Kandydaci na prezydenta Wrocławia, w ostatniej odsłonie latarnika wyborczego Wroclife, oceniają 16 lat rządów Rafała Dutkiewicza.

W nadchodzących wyborach samorządowych wybierzemy nowego prezydenta naszego miasta, który zastąpi – ustępującego po 16 latach – Rafała Dutkiewicza. By pomóc wam dokonać wyboru, zapytaliśmy kandydatów na to stanowisko o ich poglądy na najważniejsze dla Wrocławia kwestie, czyli m.in. komunikację miejską, problem korków, zieleń, zarządzanie miastem, rady osiedli, bezpieczeństwo, walkę ze smogiem, edukację, promocję, sport i turystykę.

Odpowiedzi na kolejne zagadnienia publikujemy cyklicznie od początku września. W pierwszej części naszego latarnika wyborczego, kandydaci na prezydenta Wrocławia przedstawili swoje pomysły na poprawę transportu publicznego i sytuacji na ulicach stolicy Dolnego Śląska.

W drugiej odsłonie latarnika pytaliśmy o zieleń i planowanie przestrzenne. Trzecia część była poświęcona zarządzaniu miastem i roli rad osiedli, czwarta – bezpieczeństwu i straży miejskiej, piąta – walce ze smogiem, szósta – edukacji, a siódma – promocji, sportowi i turystyce.

W ostatniej, ósmej części, poprosiliśmy kandydatów o ocenę 16 lat rządów Rafała Dutkiewicza. Odpowiedzi uszeregowaliśmy alfabetycznie (wedle nazwisk kandydatów).

Wroclife: Jak ocenia Pani/Pan 16 lat prezydentury Rafała Dutkiewicza? Co było największym sukcesem Wrocławia za rządów ustępującego prezydenta, a co największą porażką?

Marta Lempart, Wrocław dla Wszystkich

Z pewnością wypromowanie marki Wrocławia należy zaliczyć na konto sukcesów odchodzącej ekipy. To też czas wzrostu zamożności mieszkańców, co pośrednio jest zasługą ogromu realizowanych inwestycji. Wszytko to jednak doprowadziło miasto na krawędź dopuszczalnych limitów zadłużenia.

Odchodzący prezydent szedł na łatwiznę widząc pozyskiwanie środków na inwestycje w kolejnych kredytach. Nie da się tego utrzymać. To będzie „spuścizna”, z jaką nowi włodarze będą musieli się zmierzyć. Będzie trudno, ale wiem jak to zrobić. Musimy znaleźć środki w przedefiniowaniu priorytetów i zacząć wydawać nie więcej, ale mądrzej, na podstawie budżetu zadaniowego, skonstruowanego zgodnie z potrzebami mieszkańców, a nie wg widzimisię poszczególnych, konkurujących ze sobą jednostek miejskich.

Do porażek tej prezydentury zaliczyłabym również brak reakcji na mowę nienawiści i treści rasistowskie i neofaszystowskie w przestrzeni publicznej Wrocławia. Władze nie reagują tu wystarczająco energicznie, np. nie rozwiązując zgromadzeń, podczas których łamane jest prawo.

Jerzy Michalak, inicjatywa Idzie Nowe

Rafał Dutkiewicz postawił na wielkie inwestycje, projekty infrastrukturalne i tworzenie nowych miejsc pracy. To na pewno rzeczy, z których zostanie zapamiętany. Niestety – robił to często kosztem polityki społecznej, dbania o jakość naszego życia.

Urząd i Prezydent w ostatniej kadencji miał być bliżej mieszkańców. Był dalej. My zaproponujemy inne podejście do zarządzania Wrocławiem. Nie będziemy ubiegać się o kolejne międzynarodowe tytuły. Chcemy uczynić Wrocław miastem, w którym po prostu dobrze się żyje.

Wrocław powinien być uniwersalnie projektowany i planowany, przyjazny dla uczniów, ludzi w średnim wieku i seniorów. Dla Dzieci i Dziadków. Chcemy, żeby peryferyjne osiedla także uczestniczyły w gospodarczym, społecznym i kulturalnym rozwoju miasta.

Katarzyna Obara-Kowalska, Bezpartyjny Wrocław

Największy sukces ostatnich 16 lat, to tak naprawdę sukces gospodarczy mieszkańców i rozwój lokalnego biznesu. Wrocław na wielu polach miał ambicję wejścia do pierwszej trójki polskich miast.

Mimo wielkich imprez i gigantycznych wydatków na obiekty sportowe i kulturalne, pozycja Wrocławia w rankingach liczby turystów, imprez sportowych czy kulturalnych właściwie się nie zmieniła.

Zmianę zagwarantowali sami mieszkańcy, którzy dali miastu niespotykany wzrost gospodarczy. I ten sukces należy teraz przekuć na przestrzeń życiową.

Wrocław nie może tylko dmuchać kolejnych wizerunkowych balonów. Czas zadbać o komunikację, przestrzeń na osiedlach i lepsze zarządzanie miastem.

Jacek Sutryk, Koalicja Obywatelska

Prezydenturę Rafała Dutkiewicza oceniam bardzo dobrze. Największym sukcesem było zapewnienie ciągłości rozwoju oraz spójności stylu myślenia o mieście, a w szczególności:

· Ugruntowanie pozycji Wrocławia w Polsce jako bardzo dobrego miejsca do życia, nauki i pracy.

· Uniknięcie depopulacji miasta, stabilny rozwój gospodarczy.

· Stworzenie silnych instytucji miastotwórczych, zwłaszcza w obszarze kultury.

· Duże i ważne inwestycje infrastrukturalne.

Małgorzata Tracz, Partia Zieloni

Wrocław w ostatnich latach stał się tętniącym życiem miastem, niestety bardziej nastawionym na wielkie inwestycje i wydarzenia niż codzienne potrzeby mieszkańców.

Kontynuowałabym rewitalizację poszczególnych osiedli Wrocławia, lecz opartą nie tylko o odnowienie fasady, ale też wymianę źródła ciepła i termomodernizację.

Największą porażką Rafała Dutkiewicza jest oddalenie się od ludzi, zamknięcie w gabinetach i w gronie nie zawsze dobrych doradców, nierozumiejących potrzeb mieszkańców.

Wrocław potrzebuje obecnie bardziej ludzkiej polityki opartej na empatii i dialogu.

Mirosława Stachowiak-Różecka, kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia, nie zdecydowała się odpowiedzieć na nasze pytania.