Magistrat wreszcie zamierza zrobić porządek z dzikimi parkingami w okolicach Sky Tower i placu Hirszfelda. To inicjatywa rady osiedla Powstańców Śląskich.

Spółka Wrocławskie Inwestycje właśnie ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Uregulowanie parkowania w rejonie szpitala przy pl. Hirszfelda i Sky Tower”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

– Głównym założeniem zadania jest likwidacja dzikich parkingów, odtworzenie zieleńców, jak również budowa
chodników oraz miejsc postojowych – tłumaczą urzędnicy.

Wybrana firma zajmie się opracowaniem projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń, o ile będą wymagane (z kompletną pod każdym względem i ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót budowlanych i ich zakończenie) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Na opracowanie tych dokumentów, z wyłączeniem nadzoru autorskiego, wykonawca będzie miał czas do 28 lutego 2019 roku.

– Planowany termin sprawowania nadzoru autorskiego, określony zostaje od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia ich zakończenia, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 roku – dodają urzędnicy.

Inicjatywa rady osiedla

Z pomysłem takiego przedsięwzięcia wyszła Rada Osiedla Powstańców Śląskich. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedla we Wrocławiu.

– Cieszyć może fakt, że miasto nareszcie, po kilku latach, realizuje postulaty okolicznych mieszkańców, jak i osiedlowego samorządu. Niestety odnoszę wrażenie, że cała koncepcja nie jest wykonana w całości zgodnie z oczekiwaniami. Wiele wskazuje, że klepisko wzdłuż ulicy Szczęśliwej pomiędzy Gwiaździstą a Zielińskiego w dalszym ciągu nie będzie rewitalizowane. Trochę szkoda, gdyż liczba miejsc postojowych w tej okolicy jest zdecydowanie mniejsza od potrzeb zarówno mieszkańców, jak i okolicznych przedsiębiorców – komentuje Krzysztof Bielański, radny Osiedla Powstańców Śląskich.

Jak dodaje, uporządkowanie miejsc parkingowych choć częściowo wesprze zabezpieczenie okolicznej zieleni, gdyż kierowcy często w tej okolicy łamią przepisy i pozostawiają swoje pojazdy na terenach zielonych.

– Warto też docelowo pomyśleć o systemowym rozwiązaniu, np. obligując galerie handlowe, by co najmniej połowa miejsc postojowych była przeznaczona bezpłatnie dla pracowników tam zatrudnionych w biurach czy sklepach. Gdyż to oni częściej niż klienci pozostawiają swoje auta w takich galeriach jak Arkady Wrocławskie czy Sky Tower – wyjaśnia Bielański.

Cztery dzikie parkingi do likwidacji

Magistrat tłumaczy, że ze względu na parkowanie pojazdów na terenach do tego nieprzeznaczonych, doszło do ich degradacji.

– Inicjatywa ma na celu rekultywację terenu, zabezpieczenie przed niepożądanym parkowaniem, a także zaprojektowanie miejsc postojowych we wskazanych lokalizacjach – wyliczają urzędnicy.

Dzikie parkingi, które zostaną zlikwidowane, mieszczą się przy ulicy Gwiaździstej (na wysokości adresu Gwiaździsta 55), Zaporoskiej (zachodnia strona ulicy, na odcinku między Żelazną a Kruczą), Radosnej (od Trwałej do Komandorskiej), a także na obszarze między ulicą Sanocką, Ślężną, Studzienną a parkingiem centrum handlowego Arena.

Jak czytamy w założeniach projektowych, na ulicy Gwiaździstej powinny zostać zaprojektowane elementy uniemożliwiające parkowanie na zdegradowanym zieleńcu poprzez wprowadzenie zieleni i/lub elementów przestrzennych.

Podobnie na ulicy Zaporoskiej, z tym, że tam w miejscu zatoki postojowej mają dodatkowo zostać zaprojektowane miejsca parkingowe.

Na ulicy Radosnej powinno zostać zaprojektowane rozwiązanie komunikacyjne, uwzględniające ciąg pieszy oraz obsługę komunikacyjną obiektu handlowego (strefę dostaw), np. poprzez jednokierunkową drogę wewnętrzną. Mają pojawić się też elementy uniemożliwiające parkowanie pojazdów na chodniku.

Z kolei przy zbiegu ulicy Sanockiej i Ślężnej wykonawca będzie musiał zaprojektować rekultywację terenu zielonego, zdegradowanego w wyniku parkowania pojazdów, zaprojektować ciągi piesze i rowerowe lub pieszo-rowerowe na terenie zieleńca, a także zaprojektować miejsca postojowe wzdłuż ulicy Sanockiej po północnej stronie.