W przyszłym roku zakończy się przebudowa alei Karkonoskiej, wzdłuż której powstaną nowe odcinki dróg i pasów rowerowych. A to oznacza, że na „dwóch kółkach” będzie można wygodnie przejechać z centrum miasta, przez ulicę Powstańców Śląskich, aż na Bielany Wrocławskie.

Pod koniec kwietnia Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na  przebudowę i rozbudowę tras rowerowych na alei Karkonoskiej od pętli tramwajowej przy ulicy Krzyckiej. Jak tłumaczy ZDiUM, inwestycją objęte są obie strony drogi aż do skrzyżowania z ulicą Francuską na Bielanach Wrocławskich.

– Po zachodniej stronie ulicy wyznaczona zostanie dwukierunkowa droga rowerowa o zmiennej szerokości. Część trasy poprowadzona będzie alejkami Parku Klecińskiego, a Ślęzę rowerzyści pokonają kładką, którą wybudujemy poniżej mostu Partynickiego – zapowiadają urzędnicy.

Z kolei po stronie wschodniej, na odcinku od ulicy Krzyckiej do sięgacza w stronę ulicy Warsztatowej, wyznaczona zostanie jednokierunkowa ścieżka rowerowa. W obu kierunkach rowerzyści pojadą dopiero na części od sięgacza do ulicy Zwycięskiej. Fragment od ul. Przyjaźni do ul. Wyścigowej będzie ciągiem pieszo-rowerowym.

– Przebudujemy przejścia i wyznaczymy przejazdy rowerowe na trzech skrzyżowaniach alei Karkonoskiej z ulicami: Krzycką, Przyjaźni i Wyścigową oraz wyniesiemy trzy przejazdy: na wjeździe do ADF Auto, na wjeździe na teren stacji BP oraz przez ul. Kobierzycką – wyliczają w ZDiUM-ie.

Koniec prac latem 2019 roku

Zgodnie z zapowiedziami urzędników, drogi rowerowe będą mieć nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki – z szarej kostki betonowej, a ścieżki parkowe – z miału kamiennego na kruszywie łamanym.

Inwestycja będzie wymagała przebudowy elementów infrastruktury drogowej: latarni, słupa trakcyjnego, szaf elektrycznych, wiat przystankowych, barier ulicznych, wpustów deszczowych, hydrantów oraz stacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

– Na oferty czekamy do 15 maja. Terminy realizacji są różne w zależności od etapów inwestycji: prace po wschodniej stronie zostaną wykonane do 30 września 2018 roku, a po zachodniej do 31 sierpnia 2019 roku – dodają urzędnicy.

Przypomnijmy, że od jesieni ubiegłego roku trwa już rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Krzyckiej do Kutnowskiej w celu wydzielenia trasy rowerowej. To również część tego samego przedsięwzięcia, w ramach którego powstanie trasa dla cyklistów wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich i alei Karkonoskiej aż na Bielany Wrocławskie.

Drogi rowerowe za unijne pieniądze

Budowa drogi rowerowej z Wrocławia w stronę Bielan Wrocławskich to element dofinansowanego z funduszy unijnych projektu „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WroF) przez te trzy gminy.

Całkowita wartość projektu to prawie 57 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wyniesie ponad 47 mln złotych. Łączna wartość projektu dla Wrocławia to ponad 44 mln zł, a dotacja dla naszego miasta opiewa na ponad 36,6 mln złotych. Pozostałe pieniądze trafią do Długołęki i Kobierzyc.

W ramach dofinansowanie łącznie ma powstać 41,03 km dróg dla rowerów na terenie trzech gmin wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz jeden obiekt Bike&Ride.

fot. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta