Jest szansa, że droga krajowa nr 8 z Wrocławia do Kłodzka zostanie rozbudowana do standardów drogi ekspresowej. Zapowiedział to pod koniec maja premier Mateusz Morawiecki. Trwają prace projektowe dla tej inwestycji.

O konieczności rozbudowy drogi krajowej nr 8 między Wrocławiem a Kłodzkiem mówi się od kilku lat. To bowiem jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg w naszym regionie, gdzie bardzo często dochodzi do poważnych wypadków.

W 2015 roku kilka tysięcy Dolnoślązaków zasypało ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wnioskami, postulującymi budowę drogi ekspresowej z Wrocławia do czeskiej granicy. Wówczas resort wykluczył możliwość powstania „ekspresówki”, ale wpisał do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 modernizację obecnej drogi krajowej numer 8, na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko.

„Ekspresówka” zamiast drogi krajowej?

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że droga zostanie przebudowana tak, że od Wrocławia do Łagiewnik będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dalej – aż do Kłodzka – będzie przebiegać w formule 2+1, czyli naprzemiennie po dwa pasy ruchu w jedną stronę i jeden w drugim kierunku.

Teraz jednak, przynajmniej wedle słów premiera Mateusza Morawieckiego, które padły pod koniec maja w Bystrzycy Kłodzkiej, nastąpiła w tej kwestii zmiana.

– Mam do zakomunikowania dobrą wiadomość, chociaż plany nie zostały zamknięte. Pojawiła się perspektywa, żeby droga S8 była normalną drogą ekspresową, w standardzie 2+2. Projekt ma być gotowy na przełomie tego roku i kolejnego, a badania środowiskowe i wszystkie pozwolenia środowiskowe mają szansę zostać zakończone do końca przyszłego roku. Tak, żeby już za 1,5 roku pewne prace ruszyły – mówił Mateusz Morawiecki.

W grze zostały trzy warianty

Jak tłumaczył premier, aktualnie analizowane są trzy różne warianty przebiegu trasy.

– W ciągu kilku miesięcy, do grudnia lub stycznia, zapadną decyzję w tej sprawie i będziemy wiedzieli, którędy dokładnie ta droga przebiegnie i jakie będą jej koszty – zapowiedział szef rządu.

Pierwszym etapem całej inwestycji jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, czyli studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z pozyskaniem materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, koncepcji programowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Umowę na opracowanie STEŚ podpisano na przełomie 2016 i 2017 roku. Na zlecenie GDDKiA wykonuje je firma Halcrow Group, wchodząca w skład grupy kapitałowej CH2M.

Jak informuje Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie trwa opracowywanie Studium Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” – etap STEŚ.

– Opracowanie ma wyznaczyć i uściślić przebieg analizowanych na etapie Studium Korytarzowego wariantów tras. W początkowej fazie prac projektowych przedstawiono 9 wariantów przebiegu korytarzy DK8 na odcinku Kłodzko – Wrocław. W trakcie analizy wyodrębniono 7, następnie 5 wariantów przebiegu korytarzy, a obecnie analizie podlegają już tylko 3 warianty przebiegu DK8 – tłumaczy Magdalena Szumiata.

Warianty przebiegu drogi

mat. projektanta