Od września 2018 roku uczniowie wrocławskich szkół będą mogli za darmo jeździć autobusami i tramwajami MPK. Z bezpłatnych przejazdów skorzystają też osoby represjonowane politycznie.

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą przyjętą jesienią 2017 roku, do tej pory z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską mogły korzystać dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia. Teraz to się zmieni.

W czwartek 5 kwietnia radni jednogłośnie przegłosowali bowiem uchwałę, która zakłada wprowadzenie od 1 września 2018 roku uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych, wprowadzonych w ramach reformy systemu edukacji.

– W ubiegłym roku mówiliśmy, że będziemy analizować ruch, szacować i jeśli sytuacja finansowa na to pozwoli, wrócimy do rozmów o bezpłatnej komunikacji dla uczniów. W I kwartale 2018 roku obserwujemy wzrost dochodów ze sprzedaży biletów o około 2,5 mln złotych w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku. Szacujemy, że w tym roku dochody z biletów będą na poziomie około 180 mln złotych – mówił podczas sesji Lech Filipiak, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji w magistracie.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, projekt ma na celu promowanie miejskiej komunikacji zbiorowej poprzez zachęcenie do korzystania z niej uczniów (oraz ich opiekunów), co przyniesie również długofalowe skutki, w postaci kształtowania się pozytywnych przyzwyczajeń młodych osób do poruszania się po mieście transportem publicznym.

– Jednocześnie proponowane zmiany wpisują się w realizację przez miasto polityki prorodzinnej – tłumaczą autorzy uchwały.

Z bezpłatnych przejazdów uczniowie będą mogli korzystać nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Trzeba będzie mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

Zgodnie z wyliczeniami urzędników, wedle stanu na 30 września 2017 roku, do wrocławskich szkół chodziło łącznie 82 636 uczniów. Jak szacuje magistrat, zakładając, że z ulgi do bezpłatnych przejazdów skorzysta 25% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 50% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, koszt wprowadzenia zmian wyniesie 10 699 567 zł rocznie. Ta kwota wynika również z założenia, że aktualnie uczeń w ciągu roku dokonuje zakupu jednego biletu semestralnego 5-miesięcznego i jednego biletu semestralnego 4 miesięcznego.

Darmowe przejazdy dla represjonowanych politycznie

Oprócz dzieci i młodzieży, uchwała przewiduje również wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku, a także dla osób, które nie wykonywały pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych. Status tych osób ma być potwierdzany decyzją szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Wprowadzenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją zbiorową wnioskowane była petycją organizacji „Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89”, która uznana została za zasadną przez Komisję Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Jak szacują urzędnicy, status osoby, która świadczyła pracę po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub osoby, która nie wykonywała pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, we Wrocławiu posiada kilkadziesiąt osób.

– Ta ulga będzie miała zupełnie symboliczny wymiar finansowy dla miasta – dodaje Lech Filipiak.

Czy darmowa komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży to dobry pomysł?

  • TAK - 60
  • NIE - 4
Zatwierdź
Wyniki