Jedna z najważniejszych inwestycji dla Wrocławia coraz bliżej. Bardzo prawdopodobne, że Aleją Wielkiej Wyspy, czyli drogą łączącą ul. Krakowską z ul. Mickiewicza, będzie można jeździć już w 2022 roku.

Wrocławskie Inwestycje wyłoniły zwycięzcę przetargu na wykonanie projektu i budowy Alei Wielkiej Wyspy – przedsiębiorstwo wielobranżowe „Banimex”. Wykonawca będzie miał od podpisania kontraktu 13 miesięcy na zaprojektowanie i 30 miesięcy na wybudowanie drogi od daty podpisania umowy.

To inwestycja szczególnie ważna dla mieszkańców Wielkiej Wyspy, którzy zyskają połączenie z południem Wrocławia. – Most Wschodni, który powstanie nad Odrą i Oławą, jest jedną z najbardziej potrzebnych i wyczekiwanych przepraw w mieście – zwraca uwagę Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia.

Inwestycja za 232 mln złotych

Aleja Wielkiej Wyspy będzie mieć 3,5 kilometra. Jednojezdniowa droga połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza. W okolicach skrzyżowań powstaną dodatkowe pasy do skrętu, a wzdłuż trasy ścieżki rowerowe oraz chodniki dwustronne. Ważną częścią projektu będzie też zieleń.

– Przyszły wykonawca w oparciu o wytyczne Departamentu Zrównoważonego Rozwoju będzie projektował zieleń, która ma być nieodłącznym elementem inwestycji – mówi Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia

Inwestycja jest realizowana z budżetu miasta w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, jej koszt wyniesie 232 mln złotych. Największą trudnością przy realizacji projektu było zdobycie decyzji środowiskowej. Jej uzyskanie zajęło 4,5 roku.

Batalie sądowe

Początki przygotowań jednojezdniowej Alei Wielkiej Wyspy to przełom 2011 i 2012 roku. Wniosek o decyzję środowiskową został złożony 30 stycznia 2012 r. Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania została wydana przez WŚiR 31 lipca 2013 roku. Zaskarżyły ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego stowarzyszenia: Akcja Park Szczytnicki i Przyjazna Wyspa. 20 marca 2014 roku. SKO utrzymał w mocy wydaną decyzję środowiskową. Następnie stowarzyszenia wniosły skargi na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. WSA 22 września 2014 roku utrzymało w mocy decyzję SKO. I tym razem stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki złożyło skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego sadu Administracyjnego w Warszawie. Rozprawa przed NSA w Warszawie odbyła się 15 marca 2016 roku – decyzja środowiskowa dla Alei Wielkiej Wyspy została utrzymana w mocy. Uzasadnienie pisemne wyroku dostarczono 20 maja 2016 roku.

W kwietniu 2016 roku Wydział Zarządzana Funduszami złożył wniosek o środki UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W grudniu 2016 roku miasto otrzymało informację, że AWW nie otrzyma dofinansowania, ponieważ nie będzie drogą krajową. Stąd decyzja o finansowaniu tej inwestycji z budżetu miasta.

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły postępowanie przetargowe pod koniec września 2017 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w lutym 2018 roku. Było przesuwane o kilka miesięcy ze względu na dużą liczbę pytań potencjalnych wykonawców.