Uniwersytet Wrocławski ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek przy ul. Szajnochy, zabudowanych dwoma budynkami: budynkiem dawnej Miejskiej Kasy Oszczędności i Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu oraz Pałacem Wallenberg-Pachały.

Fot. Fotopolska.eu

Już od dawna wiadomo o planach przeniesienia Biblioteki Uniwersyteckiej na ulicę Fryderyka Joliot-Curie 12. Władze Uniwersytetu Wrocławskiego już po raz kolejny próbują sprzedać działki wraz z budynkami przy ulicy Szajnochy. Poprzednio, w 2013 roku i w 2016 roku, nie znalazł się chętny, choć przedstawicieli rodziny Wallenbergów wyrażał wstępne zainteresowanie gmachem pałacu. Pierwotnie cena wywoławcza wynosiła 16,3 mln złotych, a trzy lata później obniżono ją do kwoty 11 mln zł. Teraz władze UWr postanowiły wystawić oba budynki w pakiecie, z ceną wywoławczą w wysokości 28 mln złotych. Przetarg odbędzie się 4 września, a wadium wynosi 600 tysięcy złotych.

Prestiżowe budynki w atrakcyjnym miejscu

Gmach Miejskiej Kasy Oszczędnościowej i Biblioteki Miejskiej, położony przy ulicy Karola Szajnochy 7-9, oddany został do użytku w 1891 roku. Od początku służył on działalności tych dwóch, jakże różnych, instytucji i na ich potrzeby został zaprojektowany. Parter zajmowały sale operacyjne, skarbiec i pomieszczenia administracyjne, piętra zaś zbudowano z myślą o bibliotece. Nowoczesna inwestycja, w całości sfinansowana przez kasę miejską, od początku swojego istnienia przydawała blasku i prestiżu miastu. Budynek, zaprojektowany przez Richarda Pluddemanna, do dziś zadziwia mnogością nowatorskich rozwiązań. Łączna powierzchni zabudowy to 1243 m kw.

Z kolei prestiżowa siedziba rodu Wallenberg-Pachały, mieszcząca się przy ulicy Karola Szajnochy 10, to klasycystyczny pałac, dzieło autorskie Karla Gottharda Langhansa. Pałac, zbudowany w latach 1785-87, reprezentuje wyjątkowy dla architektury Wrocławia typ rezydencji, w której wzajemnie przeplatają się motywy angielskiego palladianizmu, widoczne w konstrukcji elewacji oraz wzory francuskie, wykorzystane przy projektowaniu wnętrz. Budynek pełnił funkcję zarówno mieszkalną, jak i usługową. Powierzchni zabudowy wynosi 1174 m kw. Łączna powierzchnia działki to 0,2603 ha.

Po drugiej wojnie światowej w tych gmach swoje miejsce znalazła Biblioteka Uniwersytecka.

Co może tam powstać?

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym położone są nieruchomości przeznaczone są pod usługi centrotwórcze, z przeznaczeniem uzupełniającym pod funkcję mieszkaniową oraz usługi o wysokim standardzie (np. hotel).

W warunkach przetargu Uniwersytet Wrocławski zastrzegł, że do końca 2020 roku w budynku przy ulicy Karola Szajnochy 7-9, na zasadach  użyczenia wciąż będzie działała biblioteka. Dodajmy, że z gmachu przy ul. Szajnochy 10, gdzie znajdowały się: oddział opracowywania zbiorów, gabinety dyrektorskie i administracja Biblioteki Miejskiej, w listopadzie 2013 przeniesiono te instytucje do nowego budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie.