Świetna wiadomość dla kierowców, podróżujących między Berlinem a Wrocławiem. Newralgiczny odcinek trasy łączącej oba miasta, czyli droga A18 między Olszyną a Golnicami, przejdzie przebudowę.

Autostrada A18 biegnie – w ciągu drogi międzynarodowej E36 – od granicy z Niemcami w Olszynie (tam łączy się z niemiecką A15 w kierunku Berlina) aż do węzła Krzyżowa nieopodal Bolesławca, gdzie łączy się z autostradą A4, prowadzącą w stronę Wrocławia.

Cały ten odcinek ma około 78 kilometrów, ale obecnie pełnoprawną autostradą jest jedynie 7-kilometrowy fragment między Golnicami a Krzyżową. Z kolei na pozostałym odcinku, mimo że ruch odbywa się po dwóch jezdniach, droga nosi oznaczenie drogi krajowej. Zmieni się to po właśnie zapowiedzianej przez Ministerstwo Infrastruktury przebudowie południowej jezdni A18.

– To inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna-Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy – tłumaczy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak tłumaczą przedstawiciele resortu, po ocenie potrzeb inwestycyjnych w skali całego kraju, mając też na uwadze dostępne środki finansowe w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), zdecydowano się na realizację tej inwestycji, czyli budowę południowej jezdni autostrady A18 między węzłami Olszyna i Golnice.

Budowa ponad 70 kilometrów nowej jezdni autostrady zostanie podzielona na pięć odcinków.

Jak wyliczają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zakres zadania obejmuje m.in. dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych, modernizację węzłów autostradowych, budowę dwóch dróg powiatowych oraz dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych), budowę Obwodu Utrzymania Autostrady, budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), a także zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych oraz ochronę dóbr kultury.

Zgodnie z zapowiedziami resortu infrastruktury, ogłoszenie postępowania przetargowego dla pierwszych odcinków A18 jest planowane jeszcze w 2018 roku.

– Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawansowania prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021-2023 – tłumaczy ministerstwo.

Przypomnijmy, że w 2007 roku dobudowano jezdnię północną o parametrach autostrady i ruch poprowadzono oddzielnie dla każdego kierunku.

Szybciej i bezpieczniej do Kłodzka

To nie jedyna droga, ważna z punktu widzenia wrocławskich kierowców, która w najbliższych latach ma przejść przebudowę. Jak już informowaliśmy, GDDKiA szykuje się do rozbudowy drogi krajowej nr 8 między Wrocławiem a Kłodzkiem.

Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że droga zostanie przebudowana tak, że od Wrocławia do Łagiewnik będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dalej – aż do Kłodzka – będzie przebiegać w formule 2+1, czyli naprzemiennie po dwa pasy ruchu w jedną stronę i jeden w drugim kierunku.

Ostatnio jednak, przynajmniej wedle słów premiera Mateusza Morawieckiego, które padły pod koniec maja w Bystrzycy Kłodzkiej, nastąpiła w tej kwestii zmiana.

– Pojawiła się perspektywa, żeby droga S8 była normalną drogą ekspresową, w standardzie 2+2. Projekt ma być gotowy na przełomie tego roku i kolejnego, a badania środowiskowe i wszystkie pozwolenia środowiskowe mają szansę zostać zakończone do końca przyszłego roku. Tak, żeby już za 1,5 roku pewne prace ruszyły – mówił Mateusz Morawiecki.

Pierwszym etapem całej inwestycji jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, czyli studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z pozyskaniem materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, koncepcji programowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Umowę na opracowanie STEŚ podpisano na przełomie 2016 i 2017 roku. Na zlecenie GDDKiA wykonuje je firma Halcrow Group, wchodząca w skład grupy kapitałowej CH2M. Aktualnie analizowane są trzy różne warianty przebiegu trasy.