Zielone torowisko tramwajowe, więcej drzew, trawników i miejsc do rekreacji. A do tego kioski artystyczne oraz ogród społeczny. Tak może wyglądać w przyszłości ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego. Można to zobaczyć na filmie w Centrum Innowacji w Przejściu Świdnickim.

– Rzeczywistym wyzwaniem, zdiagnozowanym we Wrocławiu, jest spadek atrakcyjności ulicy Piłsudskiego. Objawia się to licznymi pustostanami, w tym pustostanami nie należącymi do Gminy Wrocław. Skutkiem czego miasto ma znikomy wpływ na ich komercjalizację – mówi Marzena Horak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Jak zmienić obecny obraz jednej z głównych ulic Wrocławia? Już wkrótce w ramach WBO powstanie trasa rowerowa na odcinku od placu Legionów do ulicy Świdnickiej. W planach jest także budowa pomnika z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, na skwerze przy placu Legionów.

– Wokół ulicy Piłsudskiego jest realizowanych lub planowanych kilka uzupełniających się działań, zarówno miejskich, jak i pozamiejskich m.in. dotyczących komunikacji, zieleni, przestrzeni wspólnych. Bardzo ważne jest też angażowanie w zmiany samych mieszkańców – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UMW.

Z wirtualu do realu

Idącą znacznie dalej koncepcję zmian oblicza ulicy Piłsudskiego zaproponowali studenci wrocławskich uczelni: socjologii, architektury, psychologii i urbanistyki. Rozmawiając z przedsiębiorcami i mieszkańcami studenci opracowali trzy koncepcje zmiany wizerunkowej fragmentu ul. Piłsudskiego, od ul. Świdnickiej do pl. Legionów.

W ramach projektu „Z wirtualu do realu. Ulica handlowa – przestrzeń miejska współtworzona przez młodych” powstał film w technologii wirtualnej rzeczywistości. W Centrum Innowacji w Przejściu Świdnickim można założyć okulary VR i zobaczyć, co w przyszłości może się zmienić na jednej z głównych arterii naszego miasta.

Ulica bardziej przyjazna i milsza

– Studenci mieli dużo swobody, postawiliśmy na ich nieskrępowaną kreatywność. Większość zaproponowanych przez nich rozwiązań powinna sprawić, że ulica Piłsudskiego stanie się cieplejsza, milsza i bardziej przyjazna; nie przełożą się one jednak bezpośrednio na zwiększenie liczby przebywających tu ludzi – mówi dr Michał Dębek z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który przewodził studentom opracowującym nowe wizje ul. Piłsudskiego.

– Patrząc z perspektywy strategicznej, uważam za bardzo istotne wprowadzenie na tej ulicy jakiegoś atraktora, który spowodowałby większy napływ wizytujących, czegoś co przyciągnęłoby ich tu i zatrzymało na dłużej – dodaje dr Michał Dębek.