Od 9,1 tys. zł do 12,5 tys. zł – tyle wynosi miesięczne wynagrodzenie włodarzy największych polskich miast. Dane opublikowała w kwietniu Polska Agencja Prasowa. Rafał Dutkiewicz należy do ścisłej czołówki najlepiej zarabiających prezydentów. 

Zarobki prezydentów miast 2017

fot. Pixabay.com/CC0 Public Domain

Serwis Samorządowy PAP zebrał dane dotyczące wynagrodzeń włodarzy miast w okresie od stycznia do marca 2017 roku. Pod lupą znalazły się zarobki prezydentów miast – stolic 16 województw. Ponadto, w lubuskim i kujawsko-pomorskim uwzględniono również Zieloną Górę i Toruń, czyli miasta będące siedzibą wojewodów.

Wrocław i Kraków na pierwszym miejscu, Białystok – na ostatnim

Prezydenci miast uwzględnionych w zestawieniu zarabiali przeciętnie nieco ponad 12 tys. złotych. Wysokość wynagrodzeń wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z nią takiemu pracownikowi ,,przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych”. Nie oznacza to jednak, że zarobki mogą być dowolnie wysokie.

W przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także m.in. starostów powiatu i marszałków województwa (ich zastępców i członków zarządu) także mają one górny limit. Maksymalne wynagrodzenie tych osób nie może być wyższe niż siedmiokrotność kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Jest ona co roku określana w ustawie budżetowej.

W 2017 roku miesięczne zarobki prezydentów miast z tytułu pełnienia tej funkcji nie mogą przekroczyć 12 525,94 zł brutto. Z danych opublikowanych przez PAP wynika, że obecnie najlepiej zarabiają prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Krakowa Jacek Majchrowski, którzy otrzymają maksymalną dopuszczalną przez przepisy kwotę. Obaj rządzą swoimi miastami od 2002 roku.

O 160 zł mniej otrzymują włodarze m.in. Łodzi, Gdańska, Poznania, Olsztyna czy Kielc (12 365 zł). Nieznacznie ustępują im prezydent Warszawy, Katowic czy Szczecina i innych miast. Od średniej 12 tys. zł odstaje dwóch prezydentów. W Gorzowie Wielkopolskim miesięczne zarobki wynoszą 11 636 zł. Najniższą pensję pobiera prezydent Białegostoku – 9170 zł.

Zarobki prezydentów miast

obejmują wynagrodzenie zasadnicze oraz różne dodatki. Wynagrodzenie zasadnicze stanowi zazwyczaj około połowy miesięcznej pensji. Oprócz tego na maksymalną pensję prezydentów składają się także różne dodatki. Wójt, burmistrz, prezydent miasta z mocy samej ustawy otrzymują dodatek specjalny. Może zostać im także przyznany dodatek funkcyjny. Wysokość dodatku specjalnego i funkcyjnego reguluje w swoim rozporządzeniu Rady Ministrów.

Pracownicy samorządowi, w tym prezydenci mogą otrzymywać także tzw. dodatek za wysługę lat oraz nagrodę jubileuszową. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach i wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego. Następnie rośnie o 1% za każdy rok dalszej pracy aż do poziomu 20%.

Kto ustala wynagrodzenie prezydenta miasta? Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ta kompetencja należy do wyłącznej właściwości rady gminy (miasta), która podejmuje w tej sprawie uchwałę.