Przez kilka ostatnich tygodni urzędnicy konsultowali z mieszkańcami przebieg linii tramwajowej na Ołtaszyn, która ma powstać w najbliższych latach. Pod uwagę branych jest osiem wariantów trasy. Na razie jeszcze nie wiadomo, który ostatecznie zostanie zrealizowany.

Tramwaj MPK

fot. MPK Wrocław

Konsultacje społeczne dotyczące budowy nowej linii tramwajowej na Ołtaszyn zakończyły się w poniedziałek 2 października. Do magistratu wpłynęło kilkadziesiąt uwag, zgłoszonych zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie. Miasto zorganizowało także dwa spotkania, oba w formule warsztatowej.

– W sumie wzięło w nich udział około 150 osób. Warsztaty dały nam możliwość dokładniejszej penetracji tematu i pomysłów mieszkańców – tłumaczy nam Bartłomiej Świerczewski, dyrektor biura ds. partycypacji społecznie w urzędzie miejskim.

Na sporządzenie raportu z konsultacji urzędnicy mają teraz 60 dni. Po jego przyjęciu – jak zapowiada Bartłomiej Świerczewski – będzie można mówić o konkretnych rozwiązaniach i dalszych krokach w tym temacie.

Przypomnijmy, że zgodnie z zaprezentowanym w zeszłym roku Wrocławskim Programem Tramwajowym, linia od Parku Południowego na Ołtaszyn ma powstać do 2022 roku. W trakcie zakończonych właśnie konsultacji, urzędnicy chcieli poznać zdanie mieszkańców co do przebieg trasy tramwajowej, lokalizacji przystanków ze szczególnym uwzględnieniem ich powiązania z planowaną do rewitalizacji linią kolejową, a także wyposażenia nowej pętli tramwajowej i autobusowej w rejonie ul. Zwycięskiej.

Osiem wariantów do wyboru

Punktem wyjścia do konsultacji było osiem wariantów przebiegu trasy tramwajowej na Ołtaszyn. Większość z nich to pomysły mieszkańców osiedla, które pojawiły się podczas spotkań dotyczących prac nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia. Pozostałe opracował na zlecenie magistratu niezależny ekspert i specjalista w zakresie transportu publicznego.

Jak zaznaczają w ratuszu, wszystkie warianty poddano analizie, która obejmowała dostępność mieszkańców do proponowanych przystanków (300 i 500 m) obecnie oraz uwzględniając planowane inwestycje mieszkaniowe do 2023 roku, odległości od istniejącej zabudowy, długości, ważne punkty, szacunkowe koszty wariantów oraz koszty w przeliczeniu na mieszkańca w 2017 oraz 2023 roku.

Jednak, jak podkreśla Bartłomiej Świerczewski, spotkania konsultacyjne nie dały jednoznacznej odpowiedzi co do wyboru przebiegu trasy.

– Ale udało się zidentyfikować obawy mieszkańców związane z zielenią przy ulicy Agrestowej, pomysłami na przebieg trasy ogródkami działkowymi między Ołtaszynem a Krzykami/Partynicami, zintensyfikowaniem ruchu na ul. Zwycięskiej czy różnymi rozwiązaniami drogowymi w obrębie skrzyżowania Zwycięskiej i Karkonoskiej. Co ciekawe, kontynuacja linii tramwajowej w kierunku Gminy Kobierzyce i Wysokiej nie była tematem, który wzbudziłby szczególne zainteresowanie zebranych – wyjaśnia Świerczewski.

Wariant 1, zgodny z obowiązującym planem miejscowym, to trasa prowadzona w zieleni, poza układem drogowym, równolegle do ul. Agrestowej oraz przez tereny wojskowe przy ul. Zwycięskiej. Wariant 2 został zaproponowany przez inicjatywę mieszkańców „Tramwajem na zielony Ołtaszyn”, gdzie linia prowadzona jest ulicą Wyścigową i Zwycięską.

– Warianty 2a i 2b stanowią podwarianty wariantu 2, zaproponowane przez zewnętrznego eksperta. Wykorzystują one przebieg przez ul. Ołtaszyńską – tłumaczą urzędnicy.

Wariant 3 również został zaproponowany przez inicjatywę mieszkańców „Tramwajem na zielony Ołtaszyn”. Linia prowadzi od pętli Krzyki aleją Karkonoską i ulicą Zwycięską.

Wariant 4, zaproponowany przez mieszkańców to linia prowadząca równolegle do ul. Agrestowej, a następnie ulicą Agrestową i Zwycięską. Z kolei wariant 4a to podwariant wariantu 4, zaproponowany przez eksperta zewnętrznego. Nie przebiega on przez ulicę Zwycięskiej.

Ostatni z wariantów, numer 5, zaproponowała jedna z mieszkanek Ołtaszyna w ramach konsultacji linii kolejowej nr 285. Biegnie on przez ul. Weigla, Spiską, Orawską, Łubinową, Agrestową oraz Zwycięską.

Którędy powinien pojechać tramwaj na Ołtaszyn?

Patryk Wild, radny Dolnego Śląska i były wiceprezes MPK tłumaczy, że budowa linii tramwajowej na to wrocławskie osiedle jest koniecznością.

– Wydaje mi się, że z inwestycji, które dotąd były poza jakimikolwiek planami finansowymi, Ołtaszyn ma najwyższy priorytet, bo tu już w obecnej chwili występuje krytyczna sytuacja związana z zakorkowaniem układu drogowego. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy w olbrzymim stopniu ponoszą władze miejskie, podejmujące decyzje planistyczne, które pozwalały na intensywną zabudowę tego obszaru miasta, bez rozwiązania kwestii komunikacji zbiorowej do centrum. I teraz trzeba działać w sytuacji kryzysu – podkreśla Wild.

Jeśli chodzi o trasowanie linii, Wild jest zwolennikiem najprostszych rozwiązań i proponuje wybudować około 1,7-kilometrowy odcinek torów, będący przedłużeniem linii tramwajowej w ciągu ulicy Ślężnej.

– Nowa linia zaczynałaby się w okolicy pętli tramwajowej Park Południowy, a następnie przechodziła pod nasypem kolejowym i biegła wzdłuż ulicy Agrestowej do skrzyżowania tej ulicy z ulicą Zwycięską. W tym miejscu powinna powstać nowa pętla lub krańcówka. W ten sposób linie tramwajowe nr 9 i 15 zostałyby wydłużone na Ołtaszyn. Czas przejazdu od przystanku Park Południowy (przy Ślężnej) do przystanku Zwycięska wyniósłby około 4-5 minut, zatem wydłużenie linii 9 i 15 na Ołtaszyn spowodowałoby konieczność dodatkowego zakupu przez MPK jedynie 2-3 tramwajów – wylicza Patryk Wild.

Przyznaje jednak, że sama inwestycja w nowe tory, pomimo relatywnie niewielkiej długości, będzie dosyć kosztowna z powodu dwukrotnego krzyżowania się trasy tramwaju z czynnymi liniami kolejowymi.

– Po tak poprowadzonej linii, dojazd tramwajem z Ołtaszyna do Dworca Głównego powinien zająć około 17 minut, a zatem szybciej niż obecnie samochodem, nawet bez korków – dodaje Wild.