Do 1 października trwa głosowanie na projekty tegorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeden z nich (nr 28) dotyczy kolejnych instalacji toalet w parkach i terenach rekreacyjnych we Wrocławiu.

Projekt 28, dotyczący instalacji toalet w parkach i terenach rekreacyjnych https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2018/projekt,id,28 , we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2018 jest kontynuacją projektu nr 10 z 2017 roku. Wówczas projekt zdobył największą ilość głosów (10 857) w skali całego miasta i zwyciężył WBO 2017.

Lokalizacje, które wygrały WBO w 2017 roku: park Kleciński, zieleniec przy ul. Kasprowicza 45 oraz Górka Skarbowców (zamiast parku Grabiszyńskiego, ponieważ nie ma tam możliwości wpięcia się do kanalizacji) są w trakcie realizacji (projekt + budowa przyłączy). Planowany termin ustawienia 2019 rok. Ponadto w ramach rewitalizacji nabrzeży rzeki Oławy zostanie ustawiona toaleta na terenie zieleni przy ul. Na Niskich Łąkach.

Wygrana w roku 2017 pokazała skalę zapotrzebowania na tego typu inwestycje. Już po głosowaniu wytworzyły się dyskusje pomiędzy radnymi osiedlowymi, radnymi miejskimi oraz aktywistami co do konieczności montażu kolejnych toalet.

Jak to wygląda obecnie

W tej chwili na terenach parków toalety są zlokalizowane w: parku Szczytnickim (w rejonie ul. Różyckiego obsługiwana przez ZZM), przy parku Południowym i na rondzie Powstańców Śląskich (obsługiwane przez ZDiUM).

We Wrocławiu jest też 10 lokalizacji, w których ustawione są pawilony, a przy nich przenośne kontenery sanitarne, czynne od maja do września: park Tarnogajski (wjazd od ul. Bogedaina), skwer de Veuster na Szczepinie, park Strachociński, park Tołpy, park Słoneczny na Gaju, park Leśnicki, park Południowy, polana Karłowicka, park Grabiszyński i park Staszica.

W tym roku automatyczna toaleta typu Gigant zostanie uruchomiona w parku Wschodnim, gdzie są doprowadzane przyłącza.

Co w WBO 2018

Po weryfikacji, w ramach projektu 28 WBO 2018 zweryfikowano pozytywnie następujące lokalizacje: park Szczytnicki, park Zachodni, park Skowroni. Kwota potrzebna na realizację zadania to 1 000 000 zł. Koszt jednej toalety (od firmy Gigant z Gorzowa Wielkopolskiego) waha się między 300 000 a 350 000 zł. Pomieszczenie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz miejscem umożliwiającym przewijanie niemowląt.

Na projekty WBO 2018, w tym 28, można głosować do 1 października na: https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2018