Radni Wrocławia pracują nad uchwałą krajobrazową. Będzie ona określała zasady umieszczania reklam i nośników reklamowych, małej architektury oraz ogrodzeń w całym mieście. Stanie się też wielkim wsparciem dla uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto. Skuteczność jej działania NIK oceniła najlepiej w Polsce.

W 2015 roku weszła w życie uchwała Park Kulturowy Stare Miasto. Określiła ona zasady dotyczące m.in.: prowadzenia handlu i gastronomii, np. zakaz prowadzenia handlu poza budynkami oraz w przejściach i przejazdach lub bramach. Prowadzenia działań reklamowych – zwłaszcza montowania nośników reklamowych (np. zakaz rozwieszania banerów reklamowych czy rozdawania ulotek, itd.), sposobu korzystania z zabytków nieruchomych (np. zakaz montażu urządzeń klimatyzacyjnych i anten, itd.).

Uchwała Park Kulturowy Stare Miasto objęła ochroną obszar ok. 210 hektarów, uznany za pomnik historii. Stare Miasto w granicach fosy miejskiej, ale także Wyspy Odrzańskie, Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, park Słowackiego, Promenadę Staromiejską, a także plac Kościuszki.

Wrocław i Kraków najskuteczniejsze

Najwyższa Izba Kontroli oceniała w minionym roku działalność siedmiu parków kulturowych w Polsce (Kraków, Wrocław, Warszawa, Sieradz, Radom, Zakopane – dwa parki).

„We Wrocławiu działania urzędu miasta poprawiły jakość przestrzeni publicznej, przede wszystkim na obszarze historycznego centrum miasta, w którym utworzono park kulturowy Stare Miasto. W efekcie przestrzeń w centrum oczyszczono z części reklam, ujednolicono słupy reklamowe i pokrycia ogródków gastronomicznych.” – czytamy w raporcie NIK o kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni publicznej.

Zdaniem NIK najskuteczniejsze działania podjęto i widoczne efekty osiągnięto właśnie we Wrocławiu oraz w Krakowie.

– Zespół ds. Parku Kulturowego włożył ogromną pracę w porządkowanie miejskiej przestrzeni, liczne rozmowy, spotkania warsztaty i ścisła współpraca ze Strażą Miejską dały nam wspaniałe efekty – mówi Beata Kleszcz, koordynator zespołu ds. Parku Kulturowego Stare Miasto. W latach 2015-2016 usunięto z niego w sumie 658 megareklam, billboardów, citylightów, banerów, wyklejanek, kolorowych parasoli w ogródkach, itp.

Od jesieni porządek w całym mieście

Fot. Materiały prasowe

W tej chwili trwają prace nad uchwałą krajobrazową, która będzie określała zasady umieszczania reklam i nośników reklamowych, małej architektury oraz ogrodzeń w całym mieście. Dokument ten będzie też wielkim wsparciem dla zapisów Parku Kulturowego Stare Miasto.

– Zasady reklamowe, które chronią krajobraz w obszarze całego miasta, to urzeczywistnienie oczekiwań Wrocławian by przestrzeń, nie tylko w parku kulturowym, była uszanowana – mówi Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia.

– Ubiegły rok upłynął nam na analizach konsultacjach i tworzeniu dokumentu. W ankiecie wzięło udział ponad 2000 osób, ponad 80% odpowiedziała, że przestrzeń publiczna jest dla nich bardzo ważna. Mamy ambitny plan, aby jesienią, po kolejnych konsultacjach, przedstawić uchwałę krajobrazową Radzie Miejskiej do głosowania – mówi Beata Urbanowicz, koordynator wystroju plastycznego miasta.

– Jak twórca pierwszego parku kulturowego w Polsce, w swojej gminie, mogę tylko przyklasnąć temu pomysłowi – komentuje Patryk Wild, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.