W poniedziałek 21 maja rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 25 maja. Później system elektroniczny będzie nieaktywny.

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.

Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu, urodzone w: 2011 roku – jako 7-latki oraz w 2012 roku – jako 6-latki, jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2017/2018, wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Można wybrać maksymalnie 3 szkoły

Fot. Pixabay.com

5 czerwca 2018 roku będą ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych. Po tym terminie ruszy nabór uzupełniający do klas I w publicznych szkołach podstawowych, w których będą jeszcze wolne miejsca. Ten etap odbywać się będzie bez narzędzi elektronicznych.

W roku szkolnym 2018/2019 we Wrocławiu będzie działać 80 szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Planowane jest otwarcie 219 oddziałów klas pierwszych (w tym 8 oddziałów integracyjnych).

Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły pierwszego wyboru w dniach 21 -25 maja 2018 roku, System będzie aktywny pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są: https://www.wroclaw.pl/rekrutacja-elektroniczna-do-szkol-i-przedszkoli-informacje