W 2018 roku magistrat na Program Rowerowy wyda 31 mln złotych. Z tych pieniędzy sfinansowana zostanie m.in. realizacja kilku dużych inwestycji, które ułatwią jazdę „na dwóch kółkach” po naszym mieście. Sprawdźcie, co dla cyklistów szykują urzędnicy.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta właśnie przedstawił podsumowanie realizacji zadań w ramach Programu Rowerowego. W 2017 roku drogowcy zakończyli 5 dużych inwestycji.

To przebudowa północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej, przebudowa ulicy Stawowej, Borowskiej, Peronowej i Kołłątaja w celu wyznaczeniu drogi i pasów rowerowych, przebudowa ulicy Nowej w celu wydzielenia trasy rowerowej, przebudowa ulicy Trzebnickiej, na odcinku od ulicy św. Wincentego do Ołbińskiej w celu wyznaczenia drogi rowerowej, a także przebudowa alei Hallera w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ulicy Grabiszyńskiej do Odkrywców.

Dodatkowo, zakończyła się dostawa i montaż stojaków rowerowych w 57 lokalizacjach (w tym 3 wiat rowerowych), a także zapewniono rowerzystom możliwość jazdy „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych w 45 lokalizacjach. Już wcześniej magistrat dopuścił taką możliwość na ponad 20 ulicach w naszym mieście.

– Dzięki zmianie stosownego rozporządzenia, sukcesywnie wprowadzamy możliwość ruchu rowerowego „pod prąd” na drogach jednokierunkowych – tłumaczył w zeszłym roku Daniel Chojnacki, oficer rowerowy w magistracie.

Co czeka rowerzystów w 2018 roku?

W trakcie realizacji jest 5 kolejnych przedsięwzięć, które ułatwią rowerzystom jazdę po Wrocławiu.

Pierwsze to rozbudowa i przebudowa ulicy Grabiszyńskiej w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Chodzi o odcinek od ulicy Żelaznej do Zaporoskiej i od Zaporoskiej do placu Legionów. To część zakrojonej na szeroką skalę inwestycji – docelowo cykliści będą mogli wygodnie dojechać z Oporowa aż do centrum miasta.

Kolejne zadanie, przy którym trwają roboty budowlane, to rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Krzyckiej do Kutnowskiej w celu wydzielenia trasy rowerowej. To z kolei część zapowiadanego przez urzędników szerszego przedsięwzięcia, w ramach którego powstanie trasa dla cyklistów wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich i alei Karkonoskiej aż do Bielan Wrocławskich.

Trwa także przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Żmigrodzkiej na odcinku od ulicy Na Polance do alei Kasprowicza, wraz z wymianą wysięgników na skrzyżowaniu Żmigrodzka- Kasprowicza.

W roku jest również przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od placu Legionów do ulicy Świdnickiej oraz ulicy Zielińskiego od ulicy Piłsudskiego do Swobodnej w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. To realizacja jednego ze zwycięskich projektów z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ostatnia z toczących się, dużych inwestycji to przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych na ulicy Drobnera i Łokietka.

– Na nowej trasie rowerowej wzdłuż ulicy Drobnera wykonawca ułożył masę bitumiczną na dość dużym odcinku robót. Prace przy wyznaczaniu infrastruktury rowerowej na ulicach Drobnera i Łokietka przeciągną się jednak do wiosny ze względu na kolizje z sieciami podziemnymi oraz niepewną pogodę, która uniemożliwia sprawne przeprowadzenie robót związanych z przebudową skrzyżowania Drobnera i Probusa – informują przedstawiciele Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Nowe inwestycje rowerowe planowane na 2018 rok

Zgodnie z uchwalonym pod koniec zeszłego roku budżetem Wrocławia na 2018 rok, tegoroczny Program Rowerowy pochłonie 31 mln złotych. Jak zapowiadają urzędnicy, w 2018 roku mają w planach budowę infrastruktury rowerowej w kolejnych lokalizacjach.

Wśród dużych, planowanych przedsięwzięć znalazł się następny etap inwestycji rowerowej na ulicy Grabiszyńskiej – trasa dla cyklistów powstanie na odcinku od mostu Oporowskiego do ulicy Stalowej.

Nowa droga rowerowa powstanie także na ulicy Sułowskiej – na odcinku od ulicy Polanowickiej Północnej do ulicy Fryzjerskiej. Z kolei w ramach kontynuacji połączenia centrum miasta z Bielanami Wrocławskim powstaną kolejne odcinki dróg rowerowych na ulicy Powstańców Śląskich i alei Karkonoskiej. W planach jest także połączenie trasy rowerowej na ulicach Na Grobli, Traugutta i Pułaskiego.

ZDiUM ogłosił już również przetarg na przebudowę alei Kromera na odcinku od ulicy Miechowity do mostów Warszawskich, wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Rychtalskiej i Ustronie. To zadanie w ramach projektu „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WroF) przez te trzy gminy.

Całkowita wartość projektu to prawie 57 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wyniesie ponad 47 mln złotych. Całkowita wartość projektu dla Wrocławia to ponad 44 mln zł, a dotacja dla naszego miasta opiewa na ponad 36,6 mln złotych. Pozostałe pieniądze trafią do Długołęki i Kobierzyc.

W ramach dofinansowanie łącznie ma powstać 41,03 km dróg dla rowerów na terenie trzech gmin wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz jeden obiekt Bike&Ride.