Promenada Krzycka, czyli nowy odcinek trasy pieszo-rowerowej. Nowe przejścia dla pieszych przez ulice Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat i Grodzką oraz rozbiórka kładki nad ulicą Grabiszyńską. To najnowsze planowane inwestycje miejskie.

Promenada Krzycka to bardzo oczekiwany przez mieszkańców odcinek trasy pieszo-rowerowej. Obecnie w trakcie projektowania jest fragment trasy o długości ok. 3 km od ulicy Ślężnej do Bardzkiej. Kolejne odcinki pojawiły się w obecnej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

– Czujemy, że ta trasa ma ogromny potencjał rekreacyjny, podoba się mieszkańcom i jest dla nich ważna. Dlatego uważamy, że warto zaprojektować ją kompleksowo, tak żeby kolejne realizacje, również projekty zgłaszane w ramach WBO, stworzyły ostatecznie spójną i atrakcyjną całość. Stąd potrzeba stworzenia koncepcji – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyr. Biura Zrównoważonej Mobilności.

Opracowanie koncepcji potrwa rok, a obok prac projektowych przewidziany jest proces konsultacji społecznych. W sierpniu zostanie zorganizowany spacer terenowy, na który zostaną zaproszeni mieszkańcy oraz radni przyległych osiedli: Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice, Borek, Krzyki-Partycnice, Ołtaszyn, Wojszyce, Gaj i Tarnogaj.

Trasa spacerowa dla pieszych i rowerzystów biegnie wzdłuż nasypu kolejowego Obwodnicy Towarowej Wrocławia. Docelowo ma wynosić ok. 7,5 km długości i łączyć ulicę Grabiszyńską przy placu Srebrnym z ulicą Gazową przy Wzgórzu Tarnogajskim. Opiera się w części o stworzony ponad 100 lat temu Trakt Hugo Richtera, ówczesnego ogrodnika miejskiego.

– Choć tamta powstawała w zupełnie innych warunkach, chcemy wykorzystać jej potencjał, piękne stare drzewa, małe parki, tereny zielone. W XXI wieku potrzebujemy na nowo określić funkcje i atrakcje tej trasy, stworzyć promenadę dla wszystkich pokoleń. Coś w rodzaju liniowego parku, który połączy inne ważne parki miejskie i tereny sportowo-rekreacyjne: m. in. Wzgórze Gajowickie, Park Grabiszyński, Park Południowy, Wzgórze Gajowe w jeden system – dodaje Monika Kozłowska-Święconek.

Miasto wybrało właśnie wykonawcę na opracowanie koncepcji tzw. Promenady Krzyckiej. W przetargu złożono dwie oferty. Umowa z firmą Dworniczak zostanie podpisana w przyszłym tygodniu.

Po wakacjach zniknie kładka nad ulicą Grabiszyńską

W najbliższych dniach miasto rozstrzygnie przetarg na rozbiórkę kładki nad ulicą Grabiszyńską. Najniższa ze złożonych ofert, na kwotę ok. 480 tys. przekracza dedykowane na ten cel środki (400 tys.), jednak jeśli weryfikacja dokumentów złożonych w przetargu przebiegnie pomyślnie, zostaną one zwiększone.

Do września w tym miejscu powstanie wyposażone w sygnalizację świetlną przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym oraz para nowych przystanków tramwajowych. Obecnie obie jezdnie są zwężane do dwóch pasów ruchu z uwagi na budowę nowych tras rowerowych. Budowa przejść i przystanków będzie wykonana do końca wakacji i dopiero w następnym etapie rozebrana zostanie kładka. Prace rozbiórkowe prowadzone będą w godzinach nocnych.

Kładka została zbudowana w roku 1980. Jej obecny stan jest na tyle zły, że użytkowana jest jedynie warunkowo, z koniecznością stałego monitoringu.

– Skorodowane są elementy konstrukcyjne przeprawy, dlatego nie nadaje się ona do remontu. Natomiast budowa nowej kładki z pochylnią spełniającą obecne standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie jest możliwa ze względu na bliskość zabudowy. Ponadto kładki budowane są nad ulicami o charakterze tranzytowym, o dopuszczonych dużych prędkościach i z transportem ciężkim. Po utworzeniu AOW ulica Grabiszyńska otrzymała szanse odzyskania charakteru miejskiej ulicy, godzącej potrzeby różnych użytkowników i tętniącej życiem, co za cel stawiają sobie obecnie realizowane inwestycje – wyjaśnia Tomasz Stefanicki, wrocławski oficer pieszy.

Przejścia dla pieszych przy przystanku „Rynek”

Po raz trzeci miasto powtarza przetarg na realizację nowych przejść dla pieszych przez ulice Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat i Grodzką.

Ponieważ są to projekty wymagające ingerencji w skomplikowane skrzyżowania nadzorowane sygnalizacją świetlną, ich realizacja została rozłożona na 3 lata. Na pierwszy rzut, czyli w roku bieżącym, wykonany ma być najbardziej oczekiwany nowy układ przejść na skrzyżowaniu z ulicą św. Mikołaja. Nowe przejścia ułatwią przesiadki pomiędzy peronami tramwajowymi i autobusowymi po obu stronach skrzyżowania, a także ułatwią dojście do nich od strony Rynku. Na kolejne lata zaplanowana jest realizacja przejścia łączącego perony na skrzyżowaniu z ulicą Ruską oraz umożliwiającego dojście od Mostu Uniwersyteckiego do ulicy Kuźniczej, po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Grodzką.

Kwota zarezerwowana w tym roku na przejścia przy skrzyżowaniu z ul. Św. Mikołaja to 352 tys. zł. Dwukrotnie organizowano przetargi, w obu przypadkach wpłynęła tylko jedna oferta tej samej firmy. Za pierwszym razem wyceniona była na ok. 450 tys. zł. Kolejna była droższa o 30 tys. zł.

– Jest to związane z galopującymi obecnie z tygodnia na tydzień cenami robót budowlanych. Brakuje rąk do pracy. Przetarg po raz trzeci powtórzymy w sierpniu, jednak wrocławianie muszą się liczyć z możliwością, że połączenie peronów przystanku „Rynek” może zostać przesunięte na kolejne lata – mówi Tomasz Stefanicki, wrocławski oficer pieszy.