Niespełna 24 mln złotych – tyle pochłonie budowa nowych parkingów we Wrocławiu, w ramach systemu „Parkuj i jedź”. Obiekty już powstają w całym mieście – przy stacjach kolejowych i przystankach MPK.

Parking

fot. Tomasz Matejuk

Pod koniec września urzędnicy podpisali umowę o unijne dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pierwszego etapu budowy systemu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu.

– Celem głównym projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców – tłumaczy magistrat.

Całkowita wartość projektu to ponad 23 676 tys. złotych, z czego wkład własny miasta opiewa na ponad 3 mln 552 tys. złotych, a unijna dotacja – na niespełna 20 mln 124 tys. złotych. Całe przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i budowę 13 naziemnych parkingów w 11 lokalizacjach (przy stacjach kolejowych na Psim Polu i Grabiszynie – w ramach tego projektu – powstaną po dwa obiekty).

– Zaplanowano również budowę 610 m dróg dla rowerów znajdujących się przy obiekcie „Parkuj i jedź” Wrocław Grabiszyn, Wrocław Kosmonautów-gen. Fieldorfa oraz planowanego obiektu w lokalizacji Wrocław Psie Pole – wyliczają urzędnicy.

Zadanie obejmuje także wykonanie systemu nadzoru wraz z niezbędnym oprogramowaniem, monitoring, a także montaż tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, które podłączone zostaną do systemu ITS.

Część parkingów wybuduje ZDiUM…

Realizacją tych inwestycji podzieliły się dwie miejskie jednostki: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz spółka Wrocławskie Inwestycje.

– Zrobiliśmy już dwa parkingi na Psim Polu i jeden w Leśnicy. Teraz zrobimy trzeci na Psim Polu, drugi na Oporowie (jeden już jest przy samej pętli) i przy ulicy Kamiennej (przy zajezdni) – tłumaczy Ewa Mazur ze ZDiUM-u.

Już w lipcu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta podpisał umowę z wykonawcą budowy kolejnego parkingu typu Park&Ride na Psim Polu, w rejonie stacji kolejowej Wrocław Psie Pole. Przedsięwzięcie zrealizuje firma Mać Bud Usługi Budowlane Beata Rucińska, a prace pochłoną niespełna 663 tys. złotych.

– Liczbę miejsc postojowych poznamy po zakończeniu prac projektowych, jednak ma być ich nie mniej niż 54 – zapowiadali kilka miesięcy temu przedstawiciele Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Jak podkreśla Ewa Mazur, budowa parkingu na Psim Polu ruszy lada moment. Trwają już z kolei roboty na Oporowie oraz przy zbiegu ulicy Ślężnej i Kamiennej.

Na Oporowie, przy pętli tramwajowej, na powierzchni 3,5 tys. metrów kwadratowych powstaje 115 miejsc postojowych (z czego 5 dla osób niepełnosprawnych). Jezdnie manewrowe i koperty będą wykonane z nawierzchni bitumicznej, reszta z kostki betonowej. Z kolei przy ulicy Ślężnej, obok istniejącego parkingu P&R, pojawi się 36 miejsc postojowych o nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego.

Rozbudowę węzła przesiadkowego w rejonie pętli MPK na Oporowie prowadzi firma Rotomat (koszt to ponad 948 tys. zł), z kolei parking przy przystankach Ślężna-Kamienna realizuje Elektrotim (niespełna 1 mln 375 tys. zł). Oba przedsięwzięcia powinny być gotowe na przełomie 2017 i 2018 roku.

…a część – Wrocławskie Inwestycje

Z kolei w gestii Wrocławskich Inwestycji jest budowa parkingów w siedmiu lokalizacjach. Wykonawcy już zostali wybrani.

Wiosną poznaliśmy firmę, która wybuduje parkingi w rejonie skrzyżowania ulicy Kosmonautów i Boguszowskiej oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej przy zbiegu ulicy Kosmonautów i gen. Fieldorfa. To zadanie – za nieco ponad 3 mln 128 tys. zł – wykona firma Elektrotim.

Parking przy zbiegu Kosmonautów i Boguszowskiej będzie liczył około 85 miejsc postojowych. A na parkingu przy skrzyżowaniu Kosmonautów i gen. Fieldorfa zmieści się 48 aut.

Wykonawców kolejnych obiektów wybrano latem. Budową parkingów przy przystankach komunikacji miejskiej przy zbiegu ulicy Bardzkiej i Świeradowskiej oraz przy przystankach MPK przy skrzyżowaniu ulicy Opolskiej i Karwińskiej również zajmie się Elektrotim, która zainkasuje za to zadanie niespełna 1 mln 996 tys. złotych.

Parking przy zbiegu ulic Bardzkiej i Świeradowskiej będzie miał 47 miejsc, a parking przy skrzyżowaniu ulicy Opolskiej i Karwińskiej – 35.

Z kolei budowę parkingów w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn i w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki zrealizuje firma GM Roads, która zaproponowała cenę niespełna 4 mln 344 tys. złotych.

Przy stacji Wrocław Grabiszyn powstaną w sumie dwa parkingi (północny i południowy), na których zmieści się łącznie 120 samochodów, a także 20 rowerów. Z kolei przy stacji Wrocław Kuźniki powstanie parking na 50 samochodów i dwa parkingi Bike&Ride po 10 miejsc postojowych.

Powstanie także parking przy przystankach MPK nieopodal zbiegu ulicy Opolskiej z Głubczycką. To zadanie przeprowadzi konsorcjum firm Rotomat i PW Service, za cenę ponad 3 mln 688 tys. złotych. Będzie to największy z planowanych obiektów. Zmieści się tam bowiem aż 170 samochodów, a w ramach prac budowlanych do rozbiórki pójdą stojące na tym terenie budynki.

– Inwestycje w zakresie parkingów Park and Ride odbywają się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszym etapie wykonawcy zobowiązani są do zaprojektowania parkingów. Realizacja robót, jeśli projektowanie będzie przebiegało zgodnie z założeniami, planowana jest od wiosny do jesieni 2018 roku – wyjaśnia Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji.

Budowa systemu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu – etap I