W maju tego roku wejdą w życie nowe zasady rekrutacji do wrocławskich żłobków. Wszystkie sprawy formalne będziemy mogli załatwić przez internet. Nie trzeba będzie składać już tradycyjnych, papierowych wniosków.

fot. Pixabay

Nowe zasady rekrutacji, które obowiązywać będą od maja 2018 roku, przewidują m.in., że będzie możliwość wskazania nie jednego, a trzech preferowanych żłobków (zaczynając od tego, do którego chcielibyśmy posłać nasze dziecko najbardziej). Zmiany obejmą również niektóre kryteria naliczania punktów w trakcie rekrutacji.
– Rodzice oczekiwali takich rozwiązań, więc mamy nadzieję, że przez to ułatwimy im proces rekrutacji do wrocławskich żłobków – powiedziała Joanna Nyczak dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Kolejna ważna zmiana dotyczy terminów składania wniosków. Dotychczas, można było składać je raz w roku. Teraz rekrutacja przeprowadzana będzie w systemie ciągłym, przez cały rok. System oprócz żłobków publicznych obejmie również te niepubliczne z dotacją Gminy Wrocław.

Zalety rekrutacji elektronicznej

 • ułatwienie zapisania dziecka do żłobka
 • możliwość modyfikowania wniosku
 • powiadamianie za pośrednictwem poczty e-mail o zmianach statusu wniosku do poszczególnych żłobków
 • złożenie wniosku z dowolnego miejsca
 • możliwość uzyskania informacji o ilości przyznanych punktów i miejscu w kolejce oczekujących
 • blokowanie możliwości składania sprzecznych informacji we wniosku
 • dostęp do wniosków wg nadanych uprawnień
 • brak możliwości złożenia kilku wniosków na jedno dziecko
 • poprawienie jakości przepływu informacji w całym procesie
 • zmniejszeniu pracochłonności obsługi wniosków
 • sprzyja przejrzystości procesu, optymalizuje czas i koszty
 • dowolne filtrowanie i raportowanie danych

Tak będzie wyglądała rekrutacja od maja tego roku

 • przeprowadzana w systemie ciągłym, przez cały rok
 • wnioski składane przez Serwis Internetowy,
 • możliwość wskazania trzech preferowanych żłobków, zaczynając od żłobka pierwszego wyboru
 • system obejmie żłobki publiczne i niepubliczne z dotacją Gminy Wrocław
 • zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym na terenie Wrocławia
 • wiek dziecka – w dniu przyjęcia do żłobka ukończyło co najmniej 20 tygodni życia
 • wielodzietność rodziny dziecka (750 pkt)
 • niepełnosprawność dziecka (750 pkt)
 • oboje rodzice/opiekunowie prawni albo tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (370/ 150 pkt)

Czas oczekiwania – sposób naliczania punktów

 • okres I przypadający od momentu złożenia kompletnego wniosku o przyjęcie do żłobka do momentu spełnienia kryterium wiekowego tj. ukończenia 20 tygodnia życia – 0 punktów
 • okres II przypadający od 1 dnia, w którym dziecko spełnia kryterium wiekowe do dnia na jaki zadeklarowano we wniosku gotowość przyjęcia do żłobka – 1 pkt/7 dni
 • okres III przypadający na czas od którego dziecko spełnia kryterium wiekowe oraz osiągnęło datę gotowości przyjęcia do żłobka we wniosku rekrutacyjnym do dnia wstępnego  zakwalifikowania do żłobka – 1pkt/1 dzień