O budowie Alei Wielkiej Wyspy mówiło się we Wrocławiu od kilku lat, ale dopiero w poprzednim tygodniu miejska spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi. Aleja Wielkiej Wyspy – przez Oławę i Odrę – połączy ulicę Krakowską z Biskupinem i Sępolnem. Prace projektowe rozpoczną się w przyszłym roku. Sposób realizacji inwestycji już teraz budzi jednak kontrowersje wśród mieszkańców.

Aleja Wielkiej Wyspy

mat. inwestora

Inwestycja ma połączyć południowy Wrocław z Wielką Wyspą. Dzięki niej dojazd z ulicy Krakowskiej do Hali Stulecia czy Stadionu Olimpijskiego ma zajmować raptem kilka minut. Nowa droga będzie krzyżować się z ulicą Olszewskiego, Dembowskiego oraz Mickiewicza.

Mimo tych korzyści inwestycja budzi niejednoznaczne opinie wśród mieszkańców Biskupina, Dąbia i Sępolna. Część z nich obawia się, że nowa trasa zamiast odciążyć Wielką Wyspę, pogrąży ją w jeszcze większych korkach.

– Ulica ma obsługiwać Biskupin i znajdujące się tam atrakcje (ZOO i Halę Stulecia – przyp. red.), a nie być elementem trasy tranzytowej – zapewniała Elwira Nowak z Wydziału Inżynierii Miejskiej. W magistracie tłumaczą ponadto, że droga nie będzie spełniała parametrów zachęcających kierowców do szybkiej jazdy.

Przypomnijmy, że przez kilka lat realizacji inwestycji skutecznie sprzeciwiali się członkowie lokalnych stowarzyszeń ,,Akcja Park Szczytnicki” i ,,Przyjazna Wyspa”. Argumentowali, że budowa nowej drogi zagrozi zabytkowemu kompleksowi Hali Stulecia i niekorzystnie wpłynie na środowisko Wielkiej Wyspy. Dwuletnia, przegrana przez społeczników batalia, zakończyła się dopiero w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Aleja Wielkiej Wyspy ma być gotowa w 2021 roku

Listę firm zainteresowanych wykonaniem inwestycji poznamy 23 listopada bieżącego roku. Tego dnia mija termin składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu. Inwestycja będzie prowadzona w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca najpierw będzie musiał opracować dokumentację projektu, a następnie przystąpi do robót budowlanych.

Zwycięzca przetargu na przeprowadzenie wszystkich prac otrzyma 43 miesiące od dnia zawarcia umowy. Magistrat planuje, że do podpisania kontraktu dojdzie wiosną 2018 roku. Jeżeli te przewidywania się sprawdzą, pierwsze samochody pojadą Aleją Wielkiej Wyspy jeszcze w 2021 roku.

Powstanie 3,5 kilometra drogi po jednym pasie

Aleja Wielkiej Wyspy

mat. inwestora

Według pierwszych koncepcji Aleja Wielkiej Wyspy miała mieć po dwa pasy w każdym kierunku. W 2012 roku urzędnicy zmienili zdanie, podkreślając, że zwężenie jezdni obniży o 30 procent wydatki na inwestycje.

Ostatecznie urzędnicy podjęli decyzję, że aleja będzie miała jedną jezdnię, z możliwością dobudowania drugiej w przyszłości. Droga będzie mieć jeden pas ruchu w każdą stroną na niemal całej długości. Dwa pasy mają powstać tylko na odcinku między skrzyżowaniami: z ulicą Olszewskiego i Dembowskiego oraz jako dodatkowe pasy do skrętów.

Autobusy i rowery – tak, tramwaj – nie.

Dyskusję o Alei Wielkiej Wyspy rozpala decyzja władz miasta o rezygnacji z budowy torowiska. Obsługę komunikacji publicznej na całej długości Alei Wielkiej Wyspy będą zapewniać wyłącznie autobusy.

Przeciw wprowadzeniu tramwajów na tej trasie miały przemawiać kryteria ekonomiczne. Nie powstanie też rezerwa na tramwaj. Taką furtkę pozostawiono chociażby w przypadku przetargu na przebudowę ulicy Buforowej na Jagodno, która ruszyła we wrześniu.

W specyfikacji przetargu znalazł się zapis, że Aleja Wielkiej Wyspy ma być przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Po obu stronach alei powstaną chodniki, a także oddzielone pasem zieleni od jezdni drogi rowerowe o szerokości od dwóch do trzech metrów.

Aleja Wielkiej Wyspy

mat. inwestora

Koszt Alei Wielkiej Wyspy: około 230 mln złotych

Jest to koszt szacowany przez urzędników, a ostateczną cenę poznamy dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Niestety wydatek zostanie w całości pokryty z pieniędzy miasta. W przeciwieństwie do wspomnianej ulicy Buforowej, której przebudowa otrzymała 55,3 mln złotych dofinansowania, Aleja Wielkiej Wyspy nie otrzyma ani jednego euro ze środków unijnych

Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego złożył wniosek o dofinansowanie w kwietniu 2016 roku. W grudniu władze Wrocławia otrzymały jednak informację, że Aleja Wielkiej Wyspy nie otrzyma wsparcia. Powód? Miasto starało się o dotację w ramach programu obejmującego budowę obwodnic i dróg wylotowych z miasta, w tym dróg krajowych, a Ministerstwo Rozwoju – pośredniczące w rozdziale środków – wskazało, że Aleja Wielkiej Wyspy nie będzie drogą krajową.

Przez pewien czas magistrat rozważał także budowę drogi w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pomysł upadł, co oznacza, że cały ciężar finansowy inwestycji spadnie na budżet Wrocławia. Urzędnicy podkreślali, że tradycyjny przetarg w formule ,,zaprojektuj i buduj” skróci procedurę i daje szansę na szybszą realizację Alei Wielkiej Wyspy.

Przebieg Alei Wielkiej Wyspy

Nowa droga będzie przedłużeniem Alei Armii Krajowej, która kończy się wiaduktem nad ulicą Krakowską na Tarnogaju. Następnie trasa będzie prowadzić wiaduktami i mostami nad ulicą Wilczą, rzeką Oławą, ulicą Międzyrzecką oraz Odrą.

Aleja Wielkiej Wyspy

mat. inwestora

Aleja Wielkiej Wyspy będzie miała charakter obwodnicy.  Na jej trasie powstaną trzy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Pierwsze na Biskupinie, gdzie aleja będzie zbiegać się z ulicą Karola Olszewskiego na wysokości ul. Kosiby.

Dalszy odcinek Alei Wielkiej Wyspy będzie miał po dwa pasy ruchu w każdym kierunku do skrzyżowania z ulicą Dembowskiego, gdzie będzie kolejne skrzyżowanie z sygnalizacją.

Do tej pory ulicę Olszewskiego i Dembowskiego łączyła ulica 8 maja (do niedawna 9 maja). Po oddaniu do użytku Alei Wielkiej Wyspy zmieni swój przelotowy charakter i stanie się ślepą uliczką. Będzie można na nią wjechać tylko nowym wjazdem z alei oraz z ulicy Mickiewicza. Nad ulicą 8 maja powstanie także kładka dla pieszych.

Aleja Wielkiej Wyspy będzie kończyć się tam, gdzie zbiegają się ulice Mickiewicza i Paderewskiego. Kierowcy będą mieć podwójny powód do zadowolenia. Ruchliwe skrzyżowanie zostanie przebudowane, a ruchem będzie sterować sygnalizacja świetlna.