Czasami przez wiele tygodni nie możemy zakończyć jakiegoś projektu, brakuje nam pomysłów na dalszą działalność lub pula klientów zaczyna się kończyć. Szukamy ekspertów, mentorów, którzy mogliby podzielić się swoim doświadczeniem, mają wiedzę, której my potrzebujemy. Jak i gdzie spotkać właściwych ludzi oraz wspólnie zacząć nowe przedsięwzięcie lub połączyć pomysły?

Zaspokojenie ciekawości może być wystarczającym powodem, aby wziąć udział w spotkaniu biznesowym. Można zrobić komuś przysługę i mu towarzyszyć, aby podpowiedzieć o możliwościach robienia kariery w danej branży. Mogą pojawić się cele informacyjne (spotkanie poprowadzi osoba pracująca w dziedzinie, o której chcesz się dowiedzieć więcej) lub cele czysto społeczne (możesz rozpocząć nową znajomość). Jednak przede wszystkim powinny nam przyświecać cele biznesowe długoterminowe – bo zawsze istnieje możliwość współpracy i rozwoju. Nie chodzi o to, aby przyszedł na spotkanie każdy, ale aby patrzeć w tym samym kierunku i widzieć podobne cele.

Przemysław Dudek, założyciel Spotkaj Biznes, zaznacza, że główną ideą spotkań jest budowanie relacji. – Numer telefonu czy adres mejlowy mogę znaleźć w internecie albo w książce telefonicznej, jeśli jeszcze gdzieś leży w piwnicy, ale tych relacji już nie. Dlatego ich budowanie ma największą wartość. To dzięki temu nie marnuję czasu ani swojego, ani kontrahenta czy partnera biznesowego – mówi ekspert.

„Networking to powszechna na świecie praktyka poszerzania obszaru swojego działania przez zdobywanie kontaktów. Networking to nie zbieranie wizytówek, a budowanie relacji opartej na wzajemności”.

Fot. Marcin Maziej

Kontrolowane dzielenie się wiedzą i doświadczeniami pozwala na poszerzanie wartościowych kontaktów, które będą potrzebne na drodze biznesowej (mogą to być klienci, pracownicy, partnerzy bądź wspólnicy). Dzięki nowym relacjom zyskuje się wiedzę o potencjalnym kliencie, nowych technologiach lub rozwiązaniach, które można wdrożyć w swoim biznesie. Wszystko to zaowocuje rozwojem firmy dzięki nowym kontaktom, usługom i nowym wdrożeniom.

– Korzyści z uczestnictwa w Spotkaj Biznes są odczuwalne między samymi uczestnikami, gdyż nawiązało się kilkanaście relacji. Głownie są to wzajemnie świadczone sobie usługi i produkty – podkreśla Przemysław Dudek.

DOBRE NAWYKI

Warto wypracować nawyk spotkań, ale niekoniecznie w formie handlowej – nie trzeba od razu siebie „sprzedać”. Networking ma być długookresowym zjawiskiem poszerzania swoich zasobów wiedzy czy kontaktów. Niech w czasie spotkań towarzyszą nam autentyczne odruchy, a nie wypracowane chwyty marketingowe. Szczere podejście może znacznie bardziej ułatwić nam nowe relacje, a w  konsekwencji doprowadzić do wspólnego projektu. Dlatego warto wybierać spotkania biznesowe o ustalonej tematyce lub dotyczące konkretnych dziedzin, które mogą się przenikać.

Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie i przebiegają według ustalonego scenariusza. Jednak przewodni temat spotkań zmienia się w zależności od zaproszonego gościa. Następnie uczestnicy networkingu przedstawiają swoje potrzeby i możliwości biznesowe. Dzięki takiej formie uczestnicy Spotkaj Biznes mają okazję bezpośrednio poznać przedstawicieli zewnętrznych firm lub instytucji i tym samym zaprezentować swoją działalność. Spotkanie networkingowe nie musi być sztywnym wydarzeniem, ale może być świetnym „motorem” napędzającym na cały dzień, zwłaszcza jeśli odbywa się rano! Warto uszanować czas innych uczestników i nie spóźniać się, trzymać się  wyznaczonej agendy – tak aby każdy mógł się przedstawić i zaprezentować dziedzinę, w której działa.

– Ponieważ są to spotkania przedsiębiorców, liczy się jakość prowadzonego biznesu. Podmioty, które chcą na stałe zagościć na spotkaniach, proszone są o pokazanie zaświadczeń o terminowym regulowaniu zobowiązań z ZUS-em i urzędem skarbowym. Sprawdzam także, czy nie figurują na listach dłużników – wyjaśnia Przemysław Dudek ze Spotkaj Biznes.

Anna Nowacka