Students’ Science Expo są to pierwsze w kraju targi kół studenckich na skalę ogólnopolską, które odbędą się 3 października 2018 roku we wrocławskiej Hali Stulecia.

Celem Students’ Science Expo jest nie tylko ekspozycja najnowszych osiągnięć studentów polskich szkół wyższych ale i zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w ich innowacyjne projekty.

W czasie Student’s Science Expo nie zabraknie również prelekcji, paneli dyskusyjnych i prezentacji towarzyszących wystawie. Projekt realizowany jest przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej i Fundację Manus przy współpracy z Politechniką Wrocławską, Forum Uczelni Technicznych i Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Students’ Science Expo ma być miejscem połączeń wielu różnych środowisk społecznych – studentów, pracowników naukowych, przedsiębiorstw i mieszkańców Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnym.
Wydarzenie ma zachęcić polskie przedsiębiorstwa do zainteresowania się wsparciem merytorycznym i finansowym działalności studenckich kół naukowych oraz stworzyć okazję do podniesienia poziomu ich działań i projektów. We wrześniu odbyły się szkolenia z zakresu przygotowania prezentacji biznesowych, po odbyciu których uczestnicy mają szansę na skonsultowanie prezentacji i przedstawienie ich podczas dedykowanej sesji tematycznej w ramach konferencji towarzyszącej wystawie.

Kolejnym elementem wydarzenia są prelekcje oraz panele dyskusyjne dotyczące m.in. finansowania działalności studenckiej, rozwoju start up’ów oraz różnego rodzaju dziedzin naukowych i innowacyjnych technologii. Targi to jednocześnie pokazanie potencjału naukowego polskich studentów i zaprezentowanie wpływu inwestycji w szkolnictwo wyższe na rzeczywiste rezultaty rozwoju młodych ludzi. , gdyż to oni ze swoimi innowacyjnymi pomysłami i wynalazkami, już w niedalekiej przyszłości, staną się nowym kołem zamachowym polskiej gospodarki.