Rynek informatyczny we Wrocławiu cały czas rośnie – zarówno dzięki międzynarodowym koncernom, jak i polskim firmom, które znajdują w stolicy Dolnego Śląska znakomite warunki do rozwoju. A wraz z rozwojem branży, rosną też potrzeby w zakresie dostępu do wysoko wykwalifikowanych kadr IT.

Komputer

CC0 Public Domain

Wrocław pod względem liczby zatrudnionych informatyków plasuje się w czołówce polskich miast – za Warszawą, a na poziomie Krakowa. W naszym mieście ulokowali się globalni gracze, tacy jak Atos, Dolby, Capgemini, IBM, Nokia, Opera Software czy Tieto, a także firmy polskie – PGS Software, REC Global, SMT Software, Sygnity czy Yuma.

Do Wrocławia przyciąga ich przede wszystkim dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jesteśmy trzecim największym ośrodkiem akademickim w kraju, a Politechnika Wrocławska to obok Politechniki Warszawskiej najlepsza uczelnia techniczna. W 2015 roku na 26 uczelniach kształciło się we Wrocławiu 124 440 studentów, a dziewięć wrocławskich szkół wyższych kształci obecnie studentów na potrzeby branży IT.

– Rozwój i innowacyjność sektora IT ma strategiczne znaczenie dla wzrostu gospodarczego naszego miasta. Chcemy, aby Wrocław stał się jednym z wiodących ośrodków technologicznych w skali ponadkrajowej – aby stał się „software housem” Europy Środkowej. Aby to osiągnąć, podmioty z trójkąta biznes – uczelnie – miasto muszą intensywnie i efektywnie ze sobą współpracować – mówi Łukasz Czajkowski, dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

W czym specjalizuje się Wrocław?

To właśnie ARAW, wspólnie z firmą doradczą HRK, przeprowadził badanie wrocławskiego rynku IT. Na jego bazie powstał raport dotyczący rozwoju tej branży w stolicy Dolnego Śląska. Autorom raportu udało się zidentyfikować ponad 200 firm informatycznych oraz podmiotów, które mają w swoich strukturach rozbudowane działy IT. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 45 przedsiębiorstw, z których 62 proc. stanowiły organizacje z polskim rodowodem.

Specjalizacją wrocławskich firm z branży IT jest produkcja oprogramowania – to domena 69 proc. przedsiębiorstw. Niespełna połowa organizacji (44 proc.) zajmuje się usługami, wdrożeniem i konsultingiem IT, a 33 proc. – sprzedażą oprogramowania. Spory udział we wrocławskiej informatyce mają też firmy innowacyjne, prowadzące działalność badawczo-rozwojową (24 proc.). Uczestnicy badania mogli wskazać kilka rodzajów prowadzonej działalności – najczęściej wskazywano równocześnie produkcję oprogramowania i usługi/wdrożenia/konsulting IT.

Czego oczekują pracodawcy?

Najbardziej poszukiwaną we Wrocławiu kompetencją specjalistyczną jest programowanie, na które wskazało aż 93 proc. przedsiębiorstw, a dominujący język programowania to Java (wskazana przez 73 proc. firm). Bardzo pożądana jest też umiejętność zarządzania projektami, niewiele mniejsze zapotrzebowanie obserwowane jest w obszarze analityki i testowania. Wśród poszukiwanych kompetencji 60 proc. firm wskazało jeszcze na znajomość baz danych.

Pozostałe umiejętności uzyskały nieco mniejszą liczbę wskazań – po kilkanaście firm wybrało np. umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, administracji, modelowania i wirtualizacji. Przedstawiciele branży wskazali także obszary kompetencji, w których spodziewają się rosnącego zapotrzebowania rynku. Należą do nich technologie mobilne, DevOps, analiza danych i analiza biznesowa oraz UX.

– Firmy dobrze radzą sobie z pozyskiwaniem specjalistów IT dzięki wysokiej podaży absolwentów uczelni wyższych, napływowi specjalistów z innych regionów kraju oraz z zagranicy. Coraz większą popularnością cieszą się także inicjatywy nakierowane na dokształcanie i przekwalifikowanie osób spoza branży, by mogły podjąć pracę w firmach IT – wyjaśnia Joanna Kotzian z HRK.

Kogo najłatwiej znaleźć?

64 proc. firm za najłatwiejsze do obsadzenia uważa stanowisko testera. Stosunkowo łatwo jest też – w opinii wrocławskich firm IT – zatrudnić specjalistę ds. help desku, gdzie po odpowiednim przeszkoleniu pracę mogą znaleźć osoby nawet bez wykształcenia technicznego lub zagraniczni studenci uczący się we Wrocławiu. Po 9 proc. firm uznało także za łatwych do pozyskania webmasterów i analityków biznesowych.

W przypadku stanowisk programisty i web developera zdania pracodawców są podzielone. 18 proc. firm nie ma większych problemów z zatrudnieniem programisty, podczas gdy 64 proc. organizacji zaliczyło to stanowisko do najtrudniejszych do obsadzenia. Te różnice są efektem poszukiwania przez firmy specjalistów programujących w różnych – mniej lub bardziej rozpowszechnionych – językach.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku web developerów – 7 proc. badanych pracodawców zaliczyło to stanowisko do najłatwiejszych do obsadzenia, a 16 proc. do najtrudniejszych. Za trudne do obsadzenia badane firmy uznały także stanowiska projektanta/ architekta systemów IT/ baz danych, analityka biznesowego, konsultanta ERP/SAP lub CRM oraz inżyniera ds. sieci IT.

Branżowych eventów nie brakuje

We Wrocławiu jest sporo wydarzeń branżowych, skierowanych do pracowników sektora IT lub osób, które chcą zacząć karierę w tej dziedzinie. To m.in. konferencje code::dive i WROC# czy programy My Future in Technology lub Wrocław does IT. Nie brakuje też mniejszych, organizowanych cyklicznie wydarzeń, jak SQL Day, LiveChat Hackathon czy Geek Girls Carrots. A w czwartek 6 października wystartował kolejny event branżowy – ITea&Coffee. Pierwsze spotkanie zorganizowano w Dinette przy placu Teatralnym.

– ITea&Coffee to cykl porannych spotkań przy pysznej kawie, herbacie i słodkich rogalikach. Raz w miesiącu będziemy się spotykać, by porozmawiać o technologiach, najnowszych trendach w IT, case study, zastanawiać się nad tym, co przyniesie przyszłość dla IT. Chcemy wybudzić ludzi z codziennej rutyny, dlatego eventy odbywają się rano, by kreatywnie zacząć dzień – tłumaczy Anita Bańdziak z firmy SoftServe, inicjatorka całego przedsięwzięcia.

Zazwyczaj w trakcie spotkań będą dwie prelekcje prowadzone przez developerów, project managerów czy entuzjastów konkretnej technologii.