Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim, Finanse i Rachunkowość oraz Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym, Informatyka na Politechnice Wrocławskiej, na Uniwersytecie Medycznym – kierunek lekarski a na Uniwersytecie Przyrodniczym – weterynaria. Najbardziej oblegane kierunki studiów we Wrocławiu nie zmieniają się od lat. Przybywa natomiast nowych oraz tych, które można już studiować w języku angielskim. Rozszerza się także oferta uczelni niepublicznych m.in. Wyższej Szkoły Bankowej i Wyższej Szkoły Handlowej. Pod lupę wzięliśmy 7 szkół wyższych. Gdzie i na które studia trwa jeszcze rekrutacja i jakie nowości uczelnie przygotowały dla kandydatów?

Uniwersytet Wrocławski

Już nie prawo, a psychologia jest najbardziej obleganym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim. O jedno miejsce walczyło w tym roku około dwudziestu chętnych. Pod względem stosunku liczby kandydatów do limit miejsc prawo musiało ustąpić pod względem popularności także m.in. chemii i toksykologii (20 chętnych na jedno miejsce), komunikacji wizerunkowej (13), a nawet dziennikarstwu i komunikacji społecznej (12). Jeśli chodzi o prawo, każdy maturzysta musiał powalczyć o miejsce tylko z pięcioma-sześcioma konkurentami.

– 6 lipca o godz. 23.50 zakończyliśmy rejestrację na studia licencjackie i jednolite magisterskie. W tym roku Uniwersytet Wrocławski wybrało w rekrutacji 26 tys. kandydatów. To dotychczasowy rekord uczelni – mówi Agata Sałamaj z Zespołu ds. Promocji w Biurze Rektora UWr.

Całkowitą nowością wśród kierunków jest w tym roku Kryminologia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Są to studia I stopnia w formie niestacjonarnej, a więc płatne 5100 za rok. Mimo tego, do 5 lipca zapisało się na ten kierunek 400 osób. Zostaną przyjęci wszyscy chętni, ponieważ nabór odbywa się bez określonego limitu na podstawie złożonych dokumentów. Absolwenci będą mogli pracować w organach ścigania (np. w Policji) i wymiaru sprawiedliwości (np. jako kuratorzy sądowi), organach administracji publicznej i samorządowej i innych podmiotach, które zapewniają porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Uniwersytet Wrocławski proponuje również około 30 programów w ramach płatnych studiów w języku angielskim.

Elektroniczna rejestracja na studia I stopnia i jednolite magisterskie zakończyła się 6 lipca o północy. Na studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I i II stopnia potrwa aż do września, a na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii do października. Każdy kierunek ma inną datę zakończenia rejestracji (można je sprawdzić na www.rekrutacja.uni.wroc.pl).

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W piątek 7 lipca o północy minie termin elektronicznej rejestracji kandydatów na studia stacjonarne na Uniwersytecie Ekonomicznym. Do wyboru mają 11 kierunków na jednym z czterech wydziałów.

– Nasi studenci mają możliwość łączenia najnowszej wiedzy z ekonomii i nauk społecznych z zarządzeniem, finansami i informatyką oraz dziedzinami inżynierskimi. Niezmiennie od lat ogromnym zainteresowaniem cieszy się kierunek Finanse i Rachunkowość – zarówno na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, jak i na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Na oba mamy 6 chętnych na jedno wolne miejsce – podkreśla Jolanta Nowacka, rzeczniczka uczelni.

Bardzo popularnym wyborem staje się Zarządzanie (oferują je trzy wydziały). Oblegana jest także Logistyka na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów – na jedno miejsce przypada 8 kandydatów. W najbliższym roku akademickim Uniwersytet Ekonomiczny nie zdecydował się na wprowadzenie nowych kierunków. Uczelnia skoncentruje się na dostosowaniu istniejących już specjalności do potrzeb rynku pracy. Rozszerzyła także wachlarz studiów w języku angielskim.

Na Wydziale ZIT są to: Bachelor Studies in Finance, in Business Informatics, in Logistics oraz Bachelor of Business Management (studia I stopnia, wszystkie stacjonarne) oraz Master Studies in Finance oraz Business Administration (studia II stopnia, zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne). Dużym prestiżem cieszą się studia magisterskie Master of Business Administration – Executive MBA Programme jest prowadzony nieprzerwanie od 1993 roku, przy międzynarodowej współpracy uczelni akademickich i partnerów biznesowych.  Na Wydziale Nauk Ekonomicznych po angielsku mogą studiować adepci International Business (studia licencjackie i magisterskie) oraz Bachelor in Management (studia licencjackie)

Politechnika Wrocławska

Nie jest zaskoczeniem, że w ostatnich latach zdecydowanie najwięcej osób rekrutuje się na informatykę. Można ją studiować na trzech różnych wydziałach – Informatyki i Zarządzania (aż 7,19 kandydatów na jedno miejsce), Podstawowych Problemów Techniki (6,1) oraz Elektroniki (5,17). O tym, czym różnią się poszczególne studia informatyczne na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim pytaliśmy samych studentów i doktorantów rok temu.

– W najpopularniejszych kierunkach od kilku lat plasują się Geodezja i Kartografia czy Automatyka i Robotyka. Dużym zainteresowaniem cieszą się także co roku nowe kierunki – mówi Agnieszka Niczewska, rzeczniczka Politechniki Wrocławskiej.

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 pojawiło się kilka takich propozycji. Najwięcej chętnych przyciągnęło Cyberbezpieczeństwo – o 110 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia ubiegało się około 570 osób. Nowymi kierunkami są również: Inżynieria Biomedyczna, Matematyka i Statystyka oraz Budowa Maszyn i Pojazdów.

Aż 27 kierunków można studiować w języku angielskim. Taka możliwość dotyczy głównie studiów stacjonarnych magisterskich np. na Architekturze, Budownictwie, Automatyce i Robotyce, Elektronice, Informatyce, Telekomunikacji, Górnictwie i Geologii, Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji czy Mechanice i Budowie Maszyn.

Rejestracja kandydatów na studia I stopnia stacjonarne trwała do 6 lipca do godz. 13:00. Wciąż można rekrutować się na studia II stopnia – do 20 lipca. Kandydaci, którzy myślą o rozpoczęciu studiów niestacjonarnych, mają czas do 19 września.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Na 27 kierunkach studiów przyrodniczych i technologicznych na studentów dziennych czeka ponad 2600 miejsc. Tradycyjnie rekordową popularnością cieszyła się weterynaria – jednolite studia magisterskie rozpocznie w tym roku tylko jeden na dziewięciu kandydatów.

Kolejne miejsca wśród najbardziej popularnych kierunków zajęły: żywienie człowieka i dietetyka (ponad 3 osoby na jedno miejsce), biotechnologia (2,6), biologia człowieka (2,5), geodezja i kartografia (2) oraz odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (1,6). Największą zmianą wśród wyborów kandydatów jest żywienie i dietetyka.

To pierwsze w Polsce studia pierwszego stopnia łączące wiedzę z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, jakości zdrowotnej żywności oraz technologii żywności gastronomicznej. Na pierwszy rok przyjmiemy 150 osób. Uczelnia prowadziła już wcześniej studia magisterskie na tym kierunku. Decyzja o jego utworzeniu także w ramach studiów I stopnia miała związek z jej wyjątkową popularnością, ale także analizą trendów na rynku pracy. Uczelnia jest silnie powiązana z gospodarką, w tym całym szeroko pojętym sektorem żywieniowym. Poza tym Uniwersytet Przyrodniczy specjalizuje się w badaniach żywności, w tym żywności prozdrowotnej – zapewnia Jolanta Cianciara, rzeczniczka UPWr.

Pierwsza tura naboru na studia dzienne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie na weterynarii zakończyła się 6 lipca o godz. 12.00. Drugi nabór na kierunki, na których zostaną wolne miejsca potrwa od 10 lipca 2017 do 27 lipca.

Równocześnie do 22 września trwa nabór kandydatów na studia II stopnia na kierunkach bioinformatyka, biologia, ekonomia (na pozostałą większość kierunków II stopnia nabory odbywają się w zimie). Od 1 sierpnia do 29 sierpnia będzie można się rekrutować na studia niestacjonarne m.in. biologię, zootechnikę, budownictwo i rolnictwo.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Najbardziej oblegane kierunki nie zmieniają się od lat – kandydaci marzą o karierze lekarza lub dentysty. W rekrutacji 2017/2018 najwięcej osób wybrało ten pierwszy kierunek na Wydziale Lekarskim. O 269 miejsc starało się 5 tysięcy maturzystów. Oznacza to 18 osób na jedno miejsce i absolutny rekord nie tylko na Uniwersytecie Medycznym, ale wszystkich uczelni we Wrocławiu. Sporym, choć już nie tak ogromnym, zainteresowaniem cieszyły się kolejne kierunki: lekarsko-dentystyczny, farmacja , dietetyka i analityka medyczna.

– W tym momencie zakończyliśmy już rejestrację na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. Kandydaci na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną będą mogli się jeszcze zarejestrować na studia niestacjonarne – od 14 do 20 lipca. 14 lipca rusza także rekrutacja na II stopień na pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetykę i fizjoterapię – wyjaśnia Monika Szwarc z Działu Marketingu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Tegoroczną nowością są studia jednolite magisterskie z fizjoterapii. Dotąd były one podzielone na 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie.

Obecnie można rejestrować się na studia w języku angielskim (Faculty of Medicine oraz Faculty of Dentistry, rejestracja do 23 lipca) oraz trzy nowe kierunki studiów podyplomowych (do końca sierpnia). W tej drugiej grupie są: Menedżer Opieki Geriatrycznej, Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia oraz Zarządzanie wizerunkiem ochrony zdrowia. Proponowane kierunki skierowane są do pracowników placówek medycznych.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Na dłuższy termin rekrutacji mogą liczyć kandydaci, którzy rozważają studia na uczelniach niepublicznych. Na Wyższą Szkołą Handlową można się rekrutować do końca września. Najbardziej oblegane kierunki są dwa: turystyka i rekreacja oraz zarządzanie. Co zmieni się tutaj od roku akademickiego 2017/2018?

Postawiliśmy na kierunki prowadzone w języku angielskim, to znaczy Management (studia II stopnia, zaoczne i dzienne) i Computer Science (studiach I stopnia, zaoczne i dzienne). Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród studentów z zagranicy, ale również z Polski. Coraz częściej młodzi ludzie decydują się na pracę w międzynarodowych korporacjach, gdzie język angielski jest podstawowym wymaganiem. A studia w tym języku uczą absolwentów od razu specjalistycznego języka – mówi Patrycja Adamczyk z biura marketingu WSH.

Rozszerzyła się także oferta studiów podyplomowych. Manager Podatkowy oraz Manager E-commerce odpowiadają na potrzeby rynku pracy we Wrocławiu, na którym pojawia się coraz więcej firm zajmujących się sprzedażą internetową. Manager Podatkowy to studia skierowane przede wszystkim do osób, które planują lub już prowadzą własną działalność.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Również do końca września trwa rekrutacja na kierunki proponowane przez Wyższą Szkołę Bankową. Na studiach licencjackich największym zainteresowaniem cieszą się kierunki Zarządzanie, Logistyka oraz Finanse i rachunkowość. Na tych kierunkach studenci mogą wybierać łącznie spośród 16 specjalności. Od dwóch lat na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu można też studiować Prawo w ramach jednolitych studiów magisterskich.

– Zarządzanie umożliwia specjalizację w takich dziedzinach jak HR, PHP, prowadzenie własnej firmy czy produkcja. Mamy też specjalność Business Administration w języku angielskim. Na uwagę zasługują nowości na kierunku Logistyka, gdzie w tym roku uruchomiliśmy nowe specjalności – Logistyka w przedsiębiorstwie oraz E-commerce w logistyce– przekonuje Katarzyna Saranek, Rzecznik Prasowy Wyższej Szkoły Bankowej.

Warto zwrócić uwagę na dwa zupełnie nowe kierunki uruchomione jako studia licencjackie, czyli informatykę i mikrobiznes. Informatykę można studiować w trybie dziennym, jak i zaocznie. Program studiów został skonsultowany z partnerami biznesowymi kierunku m.in.: Nokia, Gigaset, IBM, Microsoft czy SAP UA. Oferuje 5 specjalności poświęconych m.in. programowaniu aplikacji w chmurze, zintegrowanym systemom informatycznym SAP czy testowaniu oprogramowania.

Mikrobiznes to z kolei kierunek dla osób, które chciałyby uzyskać konkretny zawód i założyć własną rzemieślniczą firmę. Studia wspiera merytorycznie Dolnośląska Izba Rzemieślnicza. To doskonały kierunek dla osób, które mają pomysł na siebie, talent, fach w ręku i chcą na tym zbudować biznes – mówi dr Tomasz Kopyściański, Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania.