Dzisiejszy rynek pracy wywraca do góry nogami dotychczasowe wyobrażenie o relacjach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Po jednej jego stronie stoją organizacje oczekujące zaangażowania, efektywności i lojalności. Po drugiej zaś pracownicy, którzy coraz wyżej cenią swój komfort i czas prywatny. Jak połączyć te sfery z korzyścią dla obu stron? Odpowiedzią jest koncepcja wellbeing, której poświęcona zostanie konferencja we Wrocławiu.

Wellbeing wydaje się kolejnym hasłem obok mindfullness, wellness i life-work-balance, które przywędrowało do Polski wraz z rozwojem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi i modą na samorozwój. W dużej mierze tak jest, jednak wellbeing zawiera w sobie wszystkie wymienione pojęcia – należy go rozumieć jako poczucie dobrostanu jednostki, które wpływa na jakość życia i wykonywanej pracy zawodowej.

Stworzenie środowiska pracy motywującego do działania, rozwijającego, dającego poczucie samorealizacji pracownika, to wyzwanie przed którym stoją współczesne organizacje. Dzieje się tak, ponieważ pracownicy mogą z dużą łatwością zmieniać miejsca pracy, a nawet branżę. W tej sytuacji firmy muszą dokładać starań, aby zdobyć ich lojalność i zaangażowanie – mówi Agnieszka Czerkawska, organizatorka konferencji Wellbeing w praktyce, wykładowca WSB we Wrocławiu. – Dbanie o pracownika to nie tylko zapewnienie mu benefitów i prywatnej opieki medycznej, choć to oczywiście ma duże znaczenie. Ważna jest również kultura organizacyjna, czyli stworzenie takiego miejsca pracy, do którego chce się przyjść, gdzie panują oparte na szacunku relacje międzyludzkie, jest wspierające środowisko, które daje perspektywy rozwoju nie tylko w wymiarze awansu, ale również podnoszenia kompetencji, zdobywania doświadczenia oraz możliwość rozwoju osobistego, gdzie pracownik ma poczucie, że jest ważną częścią organizacji.

Czym jest wellbeing w organizacji

To holistyczne podejście do pracownika i jego potrzeb w miejscu pracy, którego fundamentami są miedzy innymi:

  • tworzenie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
  • odpowiedzialność za dobre samopoczucie pracownika i zespołów
  • dbanie o pozytywne emocje oraz dobrą atmosferę w pracy
  • poczucie sensu i wspólnoty wśród pracowników
  • zapewnienie pracownikom odpowiednich możliwości rozwoju
  • dbanie o bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników

To wszystko tworzy całość, która warunkuje tzw. „dobrostan” pracowników, a w dalszej perspektywie wpływa na ich zatrzymanie w organizacji, wzrost zaangażowania, motywacji i efektywności. Elementy te tworzą całość, która warunkuje tzw. dobrostan pracowników, a w dalszej perspektywie wpływa na ich zatrzymanie w organizacji, wzrost zaangażowania, motywacji i efektywności.

Wellbeing na Dolnym  Śląsku

We Wrocławiu swoje siedziby mają międzynarodowe korporacje, silnie rozwija się branża IT, którą cechuje wysoka specjalizacja pracowników i atrakcyjne zarobki. – To idealne, bo otwarte środowisko do wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu human resources, takich jak wellbeing – mówi dr Katarzyna Kulig-Moskwa, wykładowca WSB we Wrocławiu. – Dobrostan pracownika mającego poczucie, że pracuje w przyjaznej firmie, która nie egzekwuje od niego bezlitośnie kolejnych celów i projektów, tylko traktuje jak swoje cenne ogniwo, owocuje wzrostem subiektywnego poczucia szczęścia i wiary w siebie. Z tym zaś wiąże się większa samodzielność pracownika, otwartość umysłu, odporność na zmiany i wyzwania. Można powiedzieć, że wellbeing to taka wzajemna troska, na której zyskują obie strony.

Aby uczyć organizacje jak dbać o pracowników w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu powstały studia podyplomowe o kierunku Wellbeing w organizacji. W kadrze dydaktycznej kierunku są najlepsi polscy specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii i przywództwa m.in. ekonomista, przedsiębiorca i Członek Europejskiej Akademii Nauk prof. Andrzej Jacek Blikle oraz psycholog, psychoterapeuta, coach i trener Wojciech Eichelberger.

Konferencja o wellbeing już 12 kwietnia

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe poświęcone wellbeing stały się inspiracją do zorganizowania konferencji poświęconej tej tematyce. Konferencja „Wellbeing w praktyce” odbędzie się 12 kwietnia br. w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Celem wydarzenia jest dostarczenie wiedzy, inspiracji oraz innowacyjnych i praktycznych rozwiązań związanych z dobrostanem pracowników. W gronie prelegentów zajdą się polscy liderzy koncepcji wellbeing oraz wykładowców studiów podyplomowych w WSB we Wrocławiu.

Konferencja przeznaczona jest dla właścicieli i zarządów firm, kadry menadżerskiej, liderów, pracowników działów HR, CSR, EB, coachów, trenerów biznesu, doradców personalnych, psychologów pracy, konsultantów zarządzania, a także innych osób zainteresowanych problematyką dobrostanu psychofizycznego (wellbeingu) i szczęścia pracowników.

Więcej informacji na stronie konferencji:

www.wellbeingwpraktyce.pl

 

 

 

Program

08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa/networking

09:00 Otwarcie konferencji

09:20 Sesja inspiracji: Moc pozytywności i wellbeingu – Agnieszka Czerkawska

09:35 Sesja dobrych praktyk: Wellbeing szarych komórek – czyli jak zatrzymać młodość umysłu – Elżbieta Trypka

10:05 Sesja dobrych praktyk: Redukcja stresu i profilaktyka depresji oparta o Mindfulness – Tomasz Kryszczyński

10:30-11:00 Przerwa kawowa/networking

11:00 WELLBEING INDEX CONTROL™ Prezentacja narzędzia diagnostycznego do badania wellbeingu

11:20 Sesja inspiracji: Love Brand – firma, którą pokochają pracownicy – Beata Kapcewicz

11:50 Sesja inspiracji: Najpierw rzeczy najważniejsze… – Ewa Foley

12:20-13:00 Przerwa kawowa/networking

13:00 Sesja dobrych praktyk: Jak móc więcej, dłużej, lepiej i mniejszym kosztem – Wojciech Eichelberger

14:15-14:30 Sesja pytań i odpowiedzi po prelekcji

14:30-15:00 Przerwa kawowa/networking

15:00-16:00 Panel ekspertów: Jak dbać o wellbeing pracowników, moderacja dr Katarzyna Kulig-Moskwa

16:00-16:30 Sesja pytań i odpowiedzi

16:30 Zakończenie konferencji i losowanie nagród

 

 

     

 

Materiały prasowe