,,We wake you up from your IT routine” – this a promise from people, who organize ITea&Coffee meetings once a month. If you are interested in IT issues, they will definitely make you inspired. Last one – Papaya Event took place on Wednesday in Klub Proza. What were the leading topics this time?

Mateusz Holewski

Mateusz Holewski

About ITea&Coffee

ITea&Coffee meetings are monthly morning lecture series for IT community in Wrocław as today our city is a great hub of many IT opportunities. The presenters describe their topics from different perspectives to share their knowledge and rich experience.

Once a month, usually on a 1st Thursday of the month, IT experts meet with participants to be IT gather for around 1 hour morning event. They take place at 8.00-8.30 am, followed by discussion till 10.00 am. Event languages are either English or Polish (depending on foreign participants presence).

During last Papaya event speakers shared presentations on two different topics:

,,Are Windows users the children of a lesser god of front-end development?”

Bartek Kozera told about his experiences and findings concerning operating systems. He tried to answer the following questions: Are all of operating systems equal, when it comes to front-end programming? Are the differences real or is it just a matter of preference, community attitude or fashion?

Bartek Kozera

Front-end developer at SoftServe. A former rock star wannabe and a big NBA fan.

„How to prepare your IT services for a potential disaster?”

Mateusz Holewski

Mateusz Holewski was our guest as a part of Business Continuity Awareness Week 2017. In a world of IT Services we see that one thing, that business hates, is unpredictability. To bring value we have to be resilient to unexpected events.

Currently natural disasters are becoming more frequent and damaging. We also hear a lot about human-related risks like sabotage, terrorism or civil unrest. Mateusz Holewski showed, how to make your applications resilient and available during a fundamental change to one’s environment.

Mateusz Holewski

is a Disaster Recovery Coordinator, has worked in both IT Development and IT Services for more than 10 years.

His fields of interest include ERP systems, software testing & cyber security. Currently he is leading projects in Disaster Recovery, Business Continuity and Backup&Restore.

Organiser of the software quality conference TestFest in Wroclaw.

In his free time he likes to talk about food, to ride a bike and to help with big events.

ITea&Coffee Papaya Event

Czym są spotkania ITea&Coffee?

W ciągu ostatnich lat Wrocław stał się dla firm i pracowników IT kopalnią możliwości. ITea&Coffee to cykliczne comiesięczne spotkania.  Prelegenci dzielą się podczas nich swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem, starając się zaprezentować temat z różnych punktów widzenia.

Spotkania odbywają się zazwyczaj w pierwszy czwartek miesiąca. Zaczynają się rano, około 8.00, po wykładzie jest czas, aby porozmawiać w swobodnej atmosferze przy herbacie lub kawie. W zależności od tego, czy w spotkaniu biorą udział obcojęzyczni uczestnicy, wydarzenia odbywają się po angielsku lub po polsku.

Podczas Papaya Event, które odbyło się wyjątkowo w środę, goście poprowadzili prezentacje na dwa ciekawe tematy:

 

Czy systemy operacyjne mają znaczenie?

Bartek Kozera opowiadał o swoich doświadczeniach w użytkowaniu systemów operacyjnych pod kątem programowania front-end. Podczas prezentacji próbował odnaleźć odpowiedź na pytanie: Czy różnice między systemami operacyjnymi są rzeczywiście istotne czy są tylko kwestią preferencji, podejścia społeczności lub mody?

Sylwetka gościa – Bartek Kozera

Front-end developer, obecnie pracuje dla SoftServe. Kiedyś marzył, aby zostać gwiazdą rocka. Niezmiennie wielki fan ligi NBA.

Jak przygotować swoje usługi IT na wypadek potencjalnej katastrofy?

Mateusz Holewski

Mateusz Holewski był naszym gościem w ramach Business Continuity Awareness Week 2017. W świecie usług IT dostrzegamy, że jednym z problemów, z którymi boryka się biznes, jest jego nieprzewidywalność. Wymaga prężnego działania, nawet w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń.

Obecnie klęski żywiołowe stają się coraz częstsze i bardziej niszczycielskie. Często słyszymy również o ryzyku, które wynika z działań ludzi, takich jak sabotaż, akty terrorystyczne czy niepokoje społeczne. Mateusz Holewski pokazał, jak sprawić, aby projektowane aplikacje wciąż były aktywne i dostępne, nawet gdy dojdzie do nadzwyczajnych zmian w naszym otoczeniu.

Sylwetka gościa – Mateusz Holewski

Pracuje jako Disaster Recovery Coordinator. Na jego doświadczenie zawodowe składa się ponad 10 lat w działach Rozwoju oraz Usług.

Do obszarów jego zainteresowań należą: systemy ERP, testowanie oprogramowania i cyberbezpieczeństwo. Obecnie kieruje projektami w zakresie Disaster Recovery, Business Continuity i Backup & Restore.

Jest organizatorem TestFest we Wrocławiu, czyli konferencji poświęconej jakości oprogramowania.

W swoim wolnym czasie lubi rozmawiać o jedzeniu, jeździć na rowerze i pomagać przy organizacji dużych wydarzeń.

Mateusz Holewski

Mateusz Holewski