Czy bohaterstwa można się nauczyć? Jak działa świadomość wpływu społecznych sił sytuacyjnych? Jak rozpoznawać biernego widza i kształtować bohaterskie działania? To pytania, które stawiali sobie psycholodzy, pedagodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych – zainteresowani badaniami i kształtowaniem bohaterstwa.

Instytut Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zorganizował spotkanie z udziałem prof. dr hab. Agnieszki Wilczyńskiej oraz jej gościa specjalnego amerykańskiego psychologa prof. Philipa Zimbardo. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Poświęcone było „Psychologicznym i edukacyjnym motywom w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo”.

Kształtowanie konstruktywnych zmian

– Realizacja projektu HIP umożliwia kreowanie i budowanie takich postaw młodzieży, które pozwalają dostrzegać  niekorzystne zjawiska społeczne i uczą podejmowania natychmiastowych działań prowadzących do ich ograniczania – mówi Wioleta Klimczak, psycholog i współorganizatorka spotkania.

– Celem programu jest kształtowanie konstruktywnych zmian w nastawieniu ludzi zarówno do samych siebie, jak i do innych osób. Udział w programie umożliwia uczestnikom identyfikację wewnętrznego bohatera, który zdolny jest do zmiany biernej postawy na zaangażowaną, która przyczyni się do poprawy jakości relacji społecznych – dodaje Wioleta Klimczak.

Fot. Dolnośląska Szkoła Wyższa