Wrocław od wielu lat jest idealnym miejscem dla studentów. To piękne, rozwijające się miasto, z dobrym rynkiem pracy, niezliczonymi imprezami kulturalnymi i prestiżowymi uczelniami. Udowodnił to Ranking Kierunków Studiów „Perspektywy 2018”, który wskazał te najlepsze.

„Perspektywy” ze swoimi corocznymi rankingami wychodzą naprzeciw informacyjnym potrzebom licealistów, maturzystów i studentów, ale także władz edukacyjnych oraz władz ocenianych uczelni. Niejedna osoba z pewnością przy tak ważnym wyborze kieruje się wszelkimi statystykami i opiniami. Źródłem tych cennych informacji są rankingi „Perspektyw”, takie jak Ranking Szkół Wyższych, Ranking Studiów Inżynierskich czy Ranking Kierunków Studiów. Ten ostatni wydaje się być szczególnie istotny, ponieważ przykładowa uczelnia może być ogólnie bardzo dobrze oceniana, jednak nie jest to równoznaczne z wysokim poziomem każdego z jej kierunków. Dzięki temu rankingowi przyszły student z wybranym już kierunkiem może sprawdzić, w której szkole wyższej jest on najlepszy.

Wrocław dla umysłów ścisłych

Ranking Kierunków Studiów „Perspektywy 2018” wziął ich pod lupę aż 68 – w tym 7 humanistycznych, 10 społecznych, 3 ekonomiczne, 5 ścisłych, 5 przyrodniczych, 21 technicznych, 6 rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz 11 medycznych i o zdrowiu. W rankingu dokładnej analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce, z wyjątkiem artystycznych.

Aby osiągnąć precyzyjne wyniki, „Perspektywy” badają te kierunki, uwzględniając 7 kryteriów mierzonych przez 14 wskaźników. Tymi podstawowymi kryteriami są: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność oraz dodatkowe. Jak przyznają sami twórcy „Perspektyw”, ranking nie jest jeszcze idealny, ale jego metodologia będzie co roku udoskonalana.

W ten sposób w tym roku zostało wyróżnionych wiele kierunków z wrocławskich uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

Jak zatem wyglądają wyniki? Pierwsze miejsce w Polsce w kategorii kierunki o żywieniu i żywności zajął Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kolejne pierwsze miejsce należące do tej uczelni przyznano w kategorii weterynaria dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. To jedyne dwa pierwsze miejsca, jakie otrzymał Wrocław.

Drugie miejsca w Polsce zajęła Politechnika Wrocławska za kierunki: gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury, technologia chemiczna, biotechnologia oraz inżynieria chemiczna i procesowa na Wydziale Chemicznym oraz zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Mechanicznym.

Drugie miejsce przyznano także wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Również wiele trzecich miejsc należy do Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. Natomiast zaskoczeniem może być tutaj trzecie miejsce dla matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim – to jedyne jego wyróżnienie na podium.

Z rankingu można zatem wnioskować, że Wrocław jest idealnym miejscem dla umysłów ścisłych z technicznym zacięciem. Niestety, gorzej ma się sytuacja z humanistami. Dla przykładu prawo na Uniwersytecie Wrocławskim znajduje się na miejscu piątym, dziennikarstwo i komunikacja społeczna na siódmym, a filologia polska na dziewiątej pozycji.

Politechnika Wrocławska to bez wątpienia prestiżowa placówka, doceniana również w innych rankingach. W kwietniu ogłoszono wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich „Perspektywy 2018”. Jak się okazało, na czołowych pozycjach uplasowały się wydziały czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Śląskiej. Ponadto w ich innym rankingu z 2018 roku, oceniającym szkoły wyższe, a ściślej uczelnie akademickie w Polsce, Politechnika Wrocławska znalazła się na szóstym miejscu spośród około 90 placówek.

Student ocenia

A jak oceniają tę tak często wyróżnianą uczelnię jej studenci? O swojej decyzji i opinii opowiedział Kuba Pindel, od października student trzeciego roku mechatroniki na Politechnice Wrocławskiej.

– Uczelnię tę wybrałem już tak naprawdę na przełomie gimnazjum i liceum, sugerując się głównie perspektywami zawodowymi. Zamiłowanie do przedmiotów ścisłych było tu zdecydowanie na drugim miejscu. Wrocław natomiast wybrałem, ponieważ to miasto odpowiadało mi praktycznie pod każdym względem. Mam tu rodzinę, pełno znajomych, niedaleko do rodzinnego miasta (Częstochowy), ponadto sama uczelnia ma dobrą renomę. Przy wyborze kierunku, tak samo zresztą jak przy wyborze uczelni, na pierwszym miejscu były dla mnie perspektywy zawodowe, choć tutaj większą rolę odgrywała moja chęć – to, że wolę się zajmować tym, a nie czymś innym. Powiedzmy, że kierunek studiów względnie pokrywa się z moimi zainteresowaniami, a przynajmniej nie blokuje ich rozwoju – mówi student Politechniki.

– Po dwóch latach spędzonych na Politechnice Wrocławskiej i na tym kierunku nadal uważam, że był to dobry wybór. Wiadomo, że nie znałem go od podszewki, więc w trakcie studiów wyszło parę mankamentów i może gdybym teraz miał jeszcze raz wybrać, wziąłbym pod uwagę inny kierunek. Reszta bez niespodzianek. Wszędzie mówi się, że nie ma pieniędzy, choć pod tym względem na mojej uczelni jest całkiem w porządku. Studia są w 90 procentach teoretyczne i jeśli samemu nie chce się niczego nauczyć, to samo zdawanie przedmiotów nic nie da. Obecnie działam w kole naukowym, co jest zdecydowanie na plus pod względem uzyskiwania praktyczniej wiedzy, umiejętności i kontaktów – dodaje Kuba Pindel.

Uniwersytet nie chce być gorszy

Uniwersytet Wrocławski nie chce pozostawać w tyle i na swojej stronie internetowej również chwali się wynikami różnych rankingów. Jednym z nich jest „Best Global Universities”, przygotowany przez amerykańską firmę U.S. News & World Report. Ocenia on najlepsze szkoły wyższe na świecie. W tym roku Uniwersytet Wrocławski zajął piąte miejsce wśród polskich uczelni.

Przywołany jest także ranking oceniający wydziały prawnicze w całej Polsce, sporządzony przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Tam wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zdobył wysokie, trzecie miejsce. Warto dodać, że w tym roku prawo jest drugim najpopularniejszym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Najbardziej oblegana jest jednak psychologia – do połowy czerwca do internetowego systemu rejestracji kandydatów wpłynęło 955 zapisów na ten kierunek, podczas gdy miejsc jest tylko 110. Następnie najwięcej osób wybiera prawo, potem komunikację wizerunkową, dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz ekonomię.

A jak oceniają psychologię na UWr studenci, którzy studiują tam już kilka lat? – We Wrocławiu znalazłam się w zasadzie przypadkiem. To miasto na pewno ma swoje zalety i fajnie jest tu mieszkać, jednak nie była to przemyślana decyzja. W przeciwieństwie do kierunku (psychologia), który interesował mnie już od liceum. Moje zdanie na jego temat na Uniwersytecie Wrocławskim będzie subiektywne, choć wiele moich znajomych je podziela. Plusem jest to, że ten kierunek na pewno rozwija, można się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy. To pomaga w codziennym życiu, ponieważ uczysz się, jak prawidłowo funkcjonować w związku, wychowywać dzieci, a jest to przydatna wiedza.

Psychologia stwarza także dużo możliwości rozwoju w przeróżnych ścieżkach kariery, jednak nie jest to łatwy zarobek po studiach, gdyż trzeba skończyć odpowiednie kursy, trwające po kilka lat, zanim będzie się specjalistą w konkretnej dziedzinie. Określam to brakiem poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy. Zdecydowanym minusem jest brak w początkowych latach studiów zajęć praktycznych, tylko uczenie się teorii na pamięć. Często nie wiadomo, jak można by tę wiedzę zastosować w praktyce. Stosunkowo mała ilość zajęć pozwala za to na rozpoczęcie drugiego kierunku – mówi Katarzyna Mizgalska, studentka trzeciego roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

OLIWIA RYBIAŁEK