Popadający w ruinę budynek przy ulicy Pasterskiej, przy którym kiedyś działało kąpielisko Różanka, dostanie drugie życie. W gruntownie wyremontowanym obiekcie znajdzie się miejsce dla klubów sportowych, powstanie też m.in. restauracja i część coworkingowa. Odżyje także teren wokół budynku.

Budynek przy ulicy Pasterskiej 2

Budynek przy ulicy Pasterskiej został wybudowany na początku XX wieku na wale przeciwpowodziowym. Początkowo pełnił funkcję zaplecza dla basenu kąpielowego znajdującego się w korycie Starej Odry, czyli dawnego kąpieliska Różanka. Zaprojektował je Richard Konwiarz.

Na parterze budynku, na poziomie szczytu wału, mieściły się szatnie z przebieralniami, sanitariaty oraz inne pomieszczenia towarzyszące, a na niższej kondygnacji – w piwnicach – magazyny oraz tarasy widokowe (loggie). W centralnej części budynku na obu kondygnacjach znajdowały się zadaszone tarasy.

W drugiej połowie XX wieku budynek zaadaptowano na obiekt o charakterze sportowo-rekreacyjno-gastronomicznym. Przebudowano jego wnętrze – szatnie i przebieralnie zmieniły się w sale wielofunkcyjne, przebudowano sanitariaty, zamurowano pomocnicze schody do pomieszczeń magazynowych oraz częściowo zabudowano loggie w piwnicach. Jeszcze kilka lat temu swoją siedzibę miał tam klub wioślarski Pegaz, mieściła się tam także wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Obecnie obiekt jest pustostanem, a jego stan wymaga pilnego remontu. Instalacje i urządzenia techniczne zostały bowiem zdemontowane, w większości okien elewacji północnej powybijano szyby, potłuczono okładziny ścienne w łazienkach, powyłamywano drzwi oraz pozrywano podsufitki.

Dodajmy, że budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków oraz figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Drugie życie dawnego kąpieliska Różanka

Na przełomie czerwca i lipca wrocławski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ogłosił przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Pasterskiej 2b, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej, sportowej, kulturalnej, artystycznej oraz gastronomicznej. Do postępowania stanęło dwóch zainteresowanych, a zwyciężyła oferta firmy S&P Development.

RZGW zawrze ze zwycięzcą przetargu umowę dzierżawy na 20 lat. W trakcie remontu budynku, miesięczny czynsz dzierżawny będzie wynosić będzie 530 zł (plus VAT). A po zakończeniu renowacji, czynsz wzrośnie do 8130,08 złotych (plus VAT).

– Stawka czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – wyjaśnia Paweł Banasik, radca prawny RZGW.

Do zaangażowania się w ten projekt firmę S&P Development namówił Paweł Suś z Fundacji Nasze Karłowice, która jest partnerem w tym przedsięwzięciu. Fundacja, wspólnie z deweloperem, nawiązały kontakty z organizacjami charytatywnymi, organizacjami pożytku publicznego, radami osiedli, klubami sportowymi oraz podmiotami komercyjnymi (restauracja, kawiarnia, prywatna szkoła, innowacyjne przedsiębiorstwo z zakresu projektowania inżynierskiego), aby zapewnić funkcjonowanie obiektu po jego renowacji.

– Działania te zaowocowały podpisaniem kilku listów intencyjnych, które zapewnią pełne wykorzystanie obiektu przez cały rok. Cała koncepcja zagospodarowanie obiektu została oparta na trzech składowych: sporcie, małej przedsiębiorczości i gastronomii jako funkcji uzupełniającej. We wszystkich tych częściach jest miejsce zarówno dla podmiotów komercyjnych, jak i dla tzw. NGO-sów – tłumaczy Marcin Pęcak, prezes zarządu spółki S&P Development.

Deweloper zaprojektuje i przygotuje cały obiekt do działania i jednocześnie pozyska partnerów, którzy będą chcieli tam działać.

– Mamy także poparcie władz miasta Wrocławia i w części niekomercyjnej deklarację wsparcia finansowego – dodaje Marcin Pęcak.

Co powstanie w budynku przy Pasterskiej?

Jak zapowiada deweloper, kondygnacja podziemna zostanie przeznaczony na działalność sportowo-rekreacyjną. Będą tu działać kluby związane ze sportami wodnymi. Znajdą się tam magazyny do przechowywania sprzętu (żagli, kajaków oraz paddle board), garaże dla motorówek i skuterów wodnych, baza dla wodnego ochotniczego pogotowia ratowniczego oraz zaplecze sanitarne (szatnie, natryski oraz toalety).

– W planie biznesowym poziom ten będzie dzierżawiony poniżej stawek rynkowych lub bezpłatnie, głównie realizując cele z zakresu CSR firmy – zaznacza Marcin Pęcak.

Z kolei na wyższej kondygnacji znajdzie się miejsce dla gastronomii, biznesu i organizacji społecznych. W północnej części budynku powstanie sala wielofunkcyjna, gdzie będą mogły działać szkoły tańca, odbywać się zajęcia aktywne dla dzieci czy seniorów albo np. joga. Sala będzie połączona z restauracją, umożliwiając organizację przyjęć okolicznościowych.

– W części centralnej powstanie niewielka restauracja w sezonie letnim uzupełniona dużymi (ponad 200 mkw.) tarasami od strony Odry i Kanału Miejskiego. W południowej części obiektu ma powstać obiekt coworkingowy, składający się z sali konferencyjnej, dwóch małych salek spotkań i części z biurkami do wykorzystania na godziny – wylicza Pęcak.

Część coworkingowa zostanie uzupełniona o zaplecze socjalno-gastronomicze.

– Część ta ma być zapleczem dla rad osiedli, lokalnej społeczności, organizacji pozarządowym i charytatywnych. Dla podmiotów tych obiekt ma być atrakcyjną alternatywą wobec komercyjnych sal o wysokich stawkach i niskim
standardzie. Ponadto sala zostanie przeznaczona do celów komercyjnych, umożliwiających w części finansowanie przedsięwzięcia. Na obu poziomach zostaną zaadaptowane zadaszone tarasy, które będą pełnić funkcję tarasów widokowych i rekreacyjnych, znacznie poprawiając ofertę całego kompleksu – podkreśla Marcin Pęcak.

Wokół budynku będą boiska i plaża

Odżyje także teren wokół obiektu.

– Już w pierwszym okresie powstaną dwie przystanie, od strony Odry i Kanału Miejskiego. Dodatkowo na terenie zlokalizujemy miejsce na przechowywanie sprzętu wodnego i technicznego. Teren zostanie uzupełniony o funkcje rekreacyjne poprzez boiska do gier zespołowych i plażę miejską – tłumaczy prezes S&P.

Aktualnie trwa formalizowanie umowy i przejmowanie obiektu od zarządcy.

– W ciągu około 3 miesięcy zbierzemy wytyczne do projektu i rozpoczniemy projektowanie. Prace remontowe chcemy rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. Jeśli nie napotkamy dodatkowych utrudnień, obiekt rozpocznie funkcjonowanie na wiosnę 2019 roku – zapowiada Marcin Pęcak.