Ich działalność określa dewiza: trwałe wartości, proste metody. Skauting.

Ich działanie nie ogranicza się do zajmowania wolnego czasu dzieciom, lecz przede wszystkim polega na wychowaniu młodego pokolenia w duchu uniwersalnych wartości, takich jak wiara chrześcijańska, braterstwo, czy szacunek wobec przełożonych. Aby lepiej poznać to ciekawe środowisko, rozmawiałem z Dorotą Wieliczko (drużynową 2. Drużyny Wrocławskiej św. Klary z Asyżu) oraz z Marcinem Uciechowskim (drużynowym 1. Drużyny Wrocławskiej św. Franciszka z Asyżu).

Nazwa – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego – może przywoływać skojarzenie skautów z Kościołem Katolickim. Jak twierdzą moi rozmówcy, konotacje te mają raczej charakter ideologiczny, a nie instytucjonalny, chociaż wiążą się również z obecnością duszpasterzy przy praktykach harcerskich. Ponadto Federacja została zaakceptowała przez Watykan jako stowarzyszenie wiernych świeckich w ramach prawa papieskiego.

Podstawowym celem organizacji jest wychowanie dzieci na sprawdzonych i trwałych zasadach. Marcin Uciechowski zaznacza, że skauci kierują się trzema podstawowymi regułami:

– Po pierwsze, obowiązki harcerza rozpoczynają się w domu. Po drugie, harcerz jest wierny swojej ojczyźnie, działając też na rzecz jedności i braterstwa w Europie. Wreszcie po trzecie, harcerz – syn chrześcijaństwa – jest dumny ze swojej wiary i pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i w świecie, który go otacza.

Na pytanie, czy planowane są jakieś zmiany w działalności stowarzyszenia, drużynowa Dorota Wieliczko odpowiada jasno:

– U nas nic się nie zmienia, po prostu wiadomo jasno i klarownie, jak będzie. Myślę, że to jest to, czego rodzice szukają zapisując do nas swoje dzieci. Wiedzą, że nie popłyniemy z falą mody na świecie, tylko będziemy ostoją dla tego, co ważne i wartościowe.

Skauci Europy są organizacją o skromnych zasobach (nie posiadają własnej siedziby) i stale potrzebują nowych środków, np. na zorganizowanie obozów. Skąd czerpią fundusze na działalność? Drużynowi zapewniają, że pieniądze przekazują przede wszystkim sami rodzice harcerzy. Uzupełnieniem są fundusze ze środków samorządowych i zyski z organizowanych akcji, takich jak koncert kolęd czy pomoc w ogrodzie. Bowiem oprócz kwestii służby, czasem ludzie sami oferują zapłatę za wykonaną pracę. Zdarzają się także wpływy z 1% podatku.

Co ciekawe, do pracy z dziećmi zgłasza się wystarczająco dużo wolontariuszy. Zwykle do działania ofiarują się osoby dorosłe, które w dzieciństwie były harcerzami, a teraz pragną kontynuować to dzieło, jak również osoby zainteresowane akcjami, np. grą miejską na Rynku z okazji dnia papieskiego. Do aktywności zachęca przede wszystkim płynąca z tego radość i satysfakcja. A rodzice? Bardzo często zdarza się, że składają osobiste podziękowania za pracę włożoną w opiekę nad ich dziećmi.

Michał Kresak

Fot. Paweł Kula