Od kilku tygodni trwa II edycja Festiwalu Tradycji Literackich, na którą zaprasza Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. W ramach II edycji nie można pominąć wystawy czasowej zainspirowanej twórczością dwóch wybitnych poetów – Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta.

Pierwsza edycja Festiwalu Tradycji Literackich została zorganizowana jesienią 2017 roku. Poświęcono ją relacji Adam Mickiewicz – Tadeusz Różewicz. W tym roku festiwal oscyluje wokół Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta. Wystawa poświęcona tym wybitnym autorom tworzy ważny kontekst dla kolejnych wydarzeń festiwalowego programu.

Pomysł na tę czasową ekspozycję polega na tym, aby pochodzące ze zbiorów Ossolineum rękopisy Słowackiego i Herberta umieścić wewnątrz wystawy stałej muzeum, komentując – w poważny, metaforyczny, a niekiedy ironiczny sposób – jej zawartość. Zaplanowano także interwencje artystyczne w multimedia współtworzące narrację muzeum.

Wybór Juliusza Słowackiego jako jednego z bohaterów kolejnego ossolińskiego festiwalu wydaje się naturalny – na przełomie XIX i XX wieku instytucję nazywano „Domem Słowackiego”, a część rękopisów pisarza trafiła tu już w 1866 roku. Były wśród nich brudnopisy i czystopisy utworów, a także cenne rysunki z podróży na Wschód (do Ziemi Świętej z Neapolu w latach 1836–37) i towarzyszące im notatki dotyczące stanu finansów poety. Inne manuskrypty trafiły do Ossolineum z różnych źródeł około roku 1909 z okazji setnej rocznicy urodzin poety. W zbiorach pojawiły się też portrety rodzinne, a nawet pukiel włosów wieszcza.

Powstały w 1817 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich od początku swojego istnienia słynął ze znakomitych kolekcji literackich polskich autorów. Gromadzenie ich w czasie zaborów było traktowane jako element misji związanej z zachowywaniem polskości, a do zbiorów trafiały nie tylko powszechnie znane dzieła, ale i utwory niepublikowane czy korespondencja. Misja ta nie ustała po wojnie, kiedy to Zakład reaktywował swoją działalność we Wrocławiu. Kontynuowano powiększanie kolekcji, choćby poprzez listowne prośby wysyłane do pisarzy. Na taki apel odpowiedział w 1983 roku Zbigniew Herbert i przekazał Ossolineum, jak sam to określił, coś z liryki, coś z prozy i coś z życia, czyli wiersze „Boski Klaudiusz”, „Do Ryszarda Krynickiego – list” w różnych redakcjach, szkic „Martwa natura z wędzidłem” i fragmenty korespondencji wydawniczej. W 2009 w Dziale Rękopisów znalazły się kolejne wiersze Herberta z lat 1950–75, opowiadanie „Sprawa Słonia” i esej „Il duomo”.Niektóre z tych obiektów zobaczyć będzie można na wystawie.

Wystawa czasowa Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert komentują Muzeum Pana Tadeusza będzie prezentowana do 2 grudnia 2018 roku. 

Nadchodzące wydarzenia Festiwalu:

3.11.2018, godz. 15.00–16.00
Poetyckie oprowadzanie po wystawie Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert komentują Muzeum Pana Tadeusza

W roli przewodników wystąpią aktorzy czytający teksty z rękopisów prezentowanych na wystawie.

3.11.2018, godz. 17.00–18.30
Premiera Wyboru poezji Zbigniewa Herberta

Z serii Biblioteka Narodowa ze Wstępem i w opracowaniu Małgorzaty Mikołajczak (Wydawnictwo Ossolineum).

21.11.2018, godz. 19.00–20.00
Koncert zespołu Czerwie

Pokaz filmu Pan Tadeusz z 1928 roku z muzyką na żywo.

24–25.11.2018, godz. 10.00–16.00
Żegluga. Warsztaty poezji miganej

Jak opowiedzieć sen i podróż w języku poezji migowej?
Warsztaty dla osób głuchych i słyszących.

Prowadzenie: Arkadiusz Bazak, głuchy poeta, aktor i reżyser, stypendysta MKiDN
obowiązują zapisy: wydarzenia@ossolineum.pl

28.11.2018, godz. 14.00–18.00
Dlaczego klasycy? Słowacki i Herbert w szkole. Konferencja dla nauczycieli

Podczas konferencji nauczyciele i metodolodzy podzielą się swoimi pomysłami na lekcje poświęcone obu twórcom, których wydobędziemy na chwilę z szuflad podpisanych: „romantyk”, „klasyk”, „poeta kultury”.

Współorganizator: WCDN
wstęp wolny

30.11.2018, godz. 10.00–16.00
Inny był pożar poematu. Wątki wspólne w twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta. Konferencja naukowa

Do wystąpień zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Poruszymy między innymi następujące kwestie: poeta jako sumienie narodowe i jako etyczny trendseter, kultura śródziemnomorska: odwieczny kompleks i źródło dylematów egzystencjalnych, polityczny wymiar wyborów estetycznych poety, poezja jako perspektywa wartości społecznych, historia jako kontekst wiersza, czytelnik jako partner i jako uczeń poety.

zgłoszenia: wydarzenia@ossolineum.pl

30.11.2018, godz. 17.00
Łzy rzeczy

Wernisaż wystawy fotografii autorstwa uczniów  Wrocławskiego Ośrodka Socjoterapii wykonanych podczas warsztatów Studium przedmiotu.

wstęp wolny

30.11.2018, godz. 18.00
Poezja w PJM

Prezentacja wierszy w Polskim Języku Migowym z udziałem uczestników warsztatów.

wstęp wolny

30.11.2018, godz. 19.00
Słowacki vs. Herbert. Slam poetycki

Zapraszamy piszących i improwizujących profesjonalistów i amatorów do zaprezentowania własnych tekstów, wchodzących w dialog z twórczością Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta.

obowiązują zapisy: zapisy@ossolineum.pl

Premiera pierwszego numeru magazynu „Interpretacje”, zawierającego teksty artystyczne i krytyczne z dwóch edycji festiwalu. 

***

Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Muzeum Pana Tadeusza to najnowsza i najnowocześniejsza część Ossolineum, prezentująca zbiory Zakładu na bogatym tle historycznym i literackim. Funkcjonuje od maja 2016 roku w jednej z piękniejszych kamienic Wrocławia – Pod Złotym Słońcem (Rynek 6).
Wystawa stała muzeum składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, „Rękopis Pana Tadeusza”,opowiada o powstaniu i recepcji książki niezwykłej – być może ostatniej, której fragmenty na pamięć znają niemal wszyscy Polacy. Jedyny istniejący rękopis Mickiewiczowskiego arcydzieła w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów, starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanych i skomentowanych przez ponad sto aplikacji i prezentacji multimedialnych – to zaproszenie do rozmowy o polskiej kulturze i historii walki o niepodległą ojczyznę.

Druga część wystawy stałej, „Misja: Polska”, to wystawa o romantycznej idei wolności przeniesionejw realia II wojny światowej i czasów powojennych. Na przykładzie życiorysów Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego prezentuje losy pokolenia, które dorastało w wolnej po123 latach zaborów ojczyźnie, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość, anastępnie o suwerenną obecność Polski w nowoczesnej Europie. Obaj świadkowie historii przekazaliOssolineum bezcenne zbiory dokumentujące ich losy, wydarzenia, w których uczestniczyli, a takżekolekcje dzieł sztuki i archiwa.

Bogaty program edukacyjny i artystyczny muzeum, a także szereg organizowanych przez placówkęwystaw czasowych i działań interdyscyplinarnych poszerzają perspektywę problemową wystawstałych, co pozwala na podjęcie dialogu z najciekawszymi wątkami kultury współczesnej. Muzeumprowadzi także działalność badawczą i inspiruje wydarzenia poświęcone społecznemu oddziaływaniutwórczości literackiej.

Otwarte dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych, a także dzięki hojności mieszkańców Wrocławia Muzeum Pana Tadeusza do czerwca 2018 roku odwiedziło już ponad sto dwadzieścia tysięcy osób.

 

 

Muzeum Pana Tadeusza

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Kamienica Pod Złotym Słońcem
Rynek 6, 50–106 Wrocław

czynne: wtorek–piątek 9.00–17.00
sobota–niedziela 10.00–18.00