Miasto zadeklarowało chęć zakupu nawet 50 autobusów elektrycznych. Teraz MPK Wrocław ogłosiło dialog techniczny, dotyczący dostaw autobusów elektrycznych i całej infrastruktury technicznej potrzebnej do ich obsługi.

Czym jest ów dialog techniczny? Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny. Celem dialogu jest zwrócenie się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Badanie rynku

MPK Wrocław przed ogłoszeniem przetargu na zakup autobusów elektrycznych chce zbadać rynek, poznać najnowsze rozwiązania, ale także kwestie techniczne, związane z eksploatacją autobusów elektrycznych. Co za tym idzie, MPK chce też zaznajomić się również z infrastrukturą, która jest potrzebna do uruchomienia linii z pojazdami elektrycznymi.

Oferenci zainteresowani uczestnictwem w dialogu mają czas do 23 lipca na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału. Sam dialog ma zostać przeprowadzony w sierpniu i nie ma on bezpośredniego związku z projektem ogólnopolskim, prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie w planach jest dostawa do Wrocławia 50 autobusów elektrycznych.

Program rozwoju elektromobilności

Przypomnijmy, że wcześniej Wrocław przystąpił do programu rozwoju elektromobilności, którego celem jest opracowanie i wdrożenie polskiego prototypu autobusu całkowicie elektrycznego. Wrocław deklaruje chęć zakupu nawet 50 autobusów elektrycznych, które mogą doń trafić w ramach rządowego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Harmonogram projektu przewiduje, że pierwsze partie pojazdów produkcyjnych zostaną dostarczane pod koniec 2019 r. Jednak do projektu przystąpiło 41 miast z całego kraju i trudno jeszcze ocenić, czy do stolicy Dolnego Śląska pojazdy zostaną dostarczone w pierwszej kolejności.

Oprócz autobusów istotna jest również infrastruktura. W mieście potrzebne będą inwestycje w stacje ładowania, modernizacja zajezdni autobusowej, w celu dostosowania do nowych pojazdów, modernizacja sieci przesyłowej energię elektryczną. Projekt przewiduje opracowanie nowego modelu biznesowego, która ma minimalizować nakłady finansowe, ale także opracowanie modelu finansowania serwisowania zupełnie innowacyjnych produktów, jakimi będą nowe elektryczne autobusy.