• Wojciech Kaźmierczak
  8
  Gru

  Czy biznes potrzebuje konstytucji?

  Przyjęty przez rząd projekt ustaw, nazywanych „konstytucją dla biznesu”, to sygnał od rządzących, na który przedsiębiorcy patrzą z nadzieją. Przy nowych regulacjach zawsze pojawia się jednak pytanie: jakiego prawa potrzebują przedsiębiorcy i jaki jest realny sposób na rozwiązywanie problemów napotykanych przez polskie firmy?
 • Wojciech Kaźmierczak
  13
  Paź

  Nic o nas bez nas

  Podziały w polskim społeczeństwie przyjmują coraz bardziej niepokojące rozmiary. Czy w czasie „wojny polsko-polskiej” można szukać dialogu w sprawach społecznych i gospodarczych? Dla przedsiębiorców odpowiedź powinna być oczywista: nie tylko można, ale i trzeba.
 • 11
  Wrz

  Przedsiębiorcy, policzmy się

  Na przestrzeni ostatnich lat często pojawiały się dane statystyczne, informujące o niskich wskaźnikach przedsiębiorczości w Polsce, zwłaszcza w porównaniu do krajów tzw. starej unii. W Polsce przypada poniżej 2 małych i średnich przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców. Tymczasem w Niemczech wskaźnik ten sięga 4,6, a na bliskich Polakom Węgrzech 2,8, przy średniej unijnej na poziomie 3,1. Co ciekawe, na kojarzonym z ...