FreshMail.pl

Autor: Wojciech Kaźmierczak

Czy biznes potrzebuje konstytucji?

Przyjęty przez rząd projekt ustaw, nazywanych „konstytucją dla biznesu”, to sygnał od rządzących, na który przedsiębiorcy patrzą z nadzieją. Przy nowych regulacjach zawsze pojawia się jednak pytanie: jakiego prawa potrzebują przedsiębiorcy i jaki jest realny sposób na rozwiązywanie problemów napotykanych przez polskie firmy? Wśród regulacji, które mają ułatwić zakładanie i prowadzenie biznesu, pojawiły się przepisy, które wydają się być skierowane przede wszystkim w stronę małych czy nawet mikroprzedsiębiorstw. Co do zasady to niewątpliwie krok w dobrą stronę. W toku prac nad „konstytucją dla biznesu” duże zainteresowanie wzbudziła ustawa powołująca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ministerstwo Rozwoju argumentowało powołanie rzecznika oczywistym dla przedstawicieli biznesu argumentem, że w wielu...

Czytaj więcej

Nic o nas bez nas

Podziały w polskim społeczeństwie przyjmują coraz bardziej niepokojące rozmiary. Czy w czasie „wojny polsko-polskiej” można szukać dialogu w sprawach społecznych i gospodarczych? Dla przedsiębiorców odpowiedź powinna być oczywista: nie tylko można, ale i trzeba. Dziś partie polityczne i powiązane z nimi media budują rzeczywistość, w której oczekują, że każdy opowie się po którejś ze stron. W takiej atmosferze rozsądna rozmowa o polskich problemach jest trudna. Dlatego wśród obywateli rośnie milcząca większość, w tym również tysiące przedsiębiorców, która chce pozostać z dala od plemiennych, partyjnych konfliktów. Równocześnie tracimy nadzieję, że możemy mieć jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie własnego państwa. Ponad obywatelem Z perspektywy przedsiębiorców, ten stan rzeczy jest szczególnie istotny, ponieważ każdego roku rządzący...

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy, policzmy się

Na przestrzeni ostatnich lat często pojawiały się dane statystyczne, informujące o niskich wskaźnikach przedsiębiorczości w Polsce, zwłaszcza w porównaniu do krajów tzw. starej unii. W Polsce przypada poniżej 2 małych i średnich przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców. Tymczasem w Niemczech wskaźnik ten sięga 4,6, a na bliskich Polakom Węgrzech 2,8, przy średniej unijnej na poziomie 3,1. Co ciekawe, na kojarzonym z przedsiębiorczością Dolnym Śląsku, ta statystyka wygląda nie najlepiej, nawet w porównaniu z innymi regionami. Wrocław może zaprezentować wynik najgorszy wśród dużych aglomeracji i sięgający zaledwie 1,8 małych i średnich firm na 1000 mieszkańców. Najlepiej wypadają Warszawa, Poznań i Aglomeracja...

Czytaj więcej

Wroclife news

Dzieje się we Wrocławiu

Smog we Wrocławiu

Pogoda

magazyn wroclife

Archiwa

Zapisz się na cotygodniowy newsletter

Raz w tygodniu dostaniesz na swoją skrzynkę najlepsze artykuły z serwisu

FreshMail.pl